ชอบ - to like - Transcript - LTfaWG

ชอบ – to like – Transcript

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EE8fhjb_f1E]

ชอบ ชอบโค้กไหม    ชอบ

อ่า..Do you like Lemon soda ?  ไม่ชอบ

Why did you order ?   cheaper (555+)

Do you like studying Japaness ? ชอบ  ( O.K. )

Do you like to read the newspaper ? ไม่ชอบ ( จบ…one more )

Do you like panda ?   ชอบ ( O.K. )

Speak Your Mind

*