มี - to have - Transcript - LTfaWG

มี – to have – Transcript

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=sDAbBp3uLCU]

  Do you have a cat ?   ไม่มี
  Do you have a dog ?   มี
  Do you have any money ?  มี
  Do you have it now ?   ไม่มี
  Do you have a car ?   ไม่มี
  Do you have a motorcycle ?  มี
  Do you have a house ?  ไม่มี
  Do you have any friends ?  มี

Speak Your Mind

*