แซ้บ-tastic - Wikipedia - LTfaWG

แซ้บ-tastic – Wikipedia

Excerpt from Wikipedia –

แซ้บ เป็นศัพท์สแลงที่ใช้เรียกเยาวชนระดับล่างในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีพฤติกรรมหยาบคายก้าวร้าว

 

 

 • ศัพท์สแลง – slang
 • เยาวชน (ยา วะ ชน)  – youth
 • ล่าง         – low
 • มีพฤติกรรม – behavior
 • หยาบคาย  – rude
 • ก้าวร้าว     – aggressive

 

A few characteristics common among แซ้บ-ologists:

 

แซ้บมักจะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 

 • มีการแต่งตัวแตกต่างไปจากคนปกติซึ่งดูแล้วเชยแต่ตนเองและกลุ่มจะเข้าใจว่าเท่
 • ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ดัดแปลงท่อไอเสียจนเสียงดัง สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น
 • พกพาอาวุธติดตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะมีด ดาบ รวมทั้งอาวุธที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง

 

 • มักจะ – usually
 • ดังต่อไปนี้ – as follows
 • แต่งตัว     – to wear; to dress
 • แตกต่าง  – to be different
 • เชย        – unfasionable
 • แต่ตนเองและกลุ่ม but amongst/to themselves
 • จะเข้าใจว่าเท่    its considered cool
 • ดัดแปลง     – modify/upgrade
 • ท่อไอเสีย    – exhaust pipes busted/worn-out
 • เสียงดัง      – loud
 • สร้างความรำคาญ – causing annoyance
 • แก่ผู้อื่น         – for others
 • พกพาอาวุธ – carry weapons/be armed
 • เสมอ       – always
 • โดยเฉพาะ  – especially
 • มีด     – blades
 • ดาบ  –  sword  
 • รวมทั้งอาวุธ – including weapons.. 
 • ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง – anything they can come up with

 

 

Speak Your Mind

*