สลัดผจญภัย Part 4 - Learn Thai from a White Guy

สลัดผจญภัย Part 4

“สุดยอด!” ชาวประมงอุทานอย่างตื่นเต้น “แล้วผ้าปิดตานั่น”

“เหงื่อเข้าตา”   โจรสลัดตอบเสียงเบาๆ

“อะไรนะ! …  ท่านเสียตาไปเพราะพิษเหงื่องั้นหรือ”

“เอ่อ…” โจรสลัดตอบเขินๆ “พอดีมันเป็นวันแรกที่ข้าเพิ่งใส่มือตะขอ…”

สุดยอด Whoa! ; amazing!

อุทานอย่างตื่นเต้น exclaimed excitedly

ผ้าปิดตา eyepatch

เหงื่อเข้าตา saliva went into (my) eye

ตอบเสียงเบาๆ answered quietly

ตอบเขินๆ answered abashedly;shyly

พอดีมันเป็นวันแรก well the thing is, it was the first day

ที่ข้าเพิ่งใส่มือตะขอ that I put the hook on

Speak Your Mind

*