How to Say Congratulations in Thai

Congrats

ดีใจด้วยนะมึง

If you ever want to say congratulations or praise a friend in Thai for a job well done, some meaningful event or success in their life, you may want to do it in Thai. These are all the phrases you are going to need.

In Thai, there are 2 main phrases you’ll usually congratulate people with, but as is often the case in this language, you may need to adjust or change the phrase you use depending on who you are speaking with, your relationship to them and what you are congratulating them for.

How to Congratulate your Friends in Thai (Informal)

There are a two main phrases you should use and there are a few variations that are worth noting.  While they all mean the same thing, the particles we add at the end can change the feeling behind the sentence. Please note that age does matter here. If someone you are close to is considerably older than you, in most cases, you should add on the polite gender particle at the end of the sentence ครับ/ค่ะ (khrap/kha).

This can get a little tricky if you are unfamiliar with particles.  Particles are usually single words that don’t mean anything by themselves, but add some color or feeling to the sentence they are modifying much in the way intonation works in a non-tonal language.

Best Choice for Congrats

ดีใจด้วย (dee jai doo-ay) – Congrats!

Variations of Congrats:

Can't read Thai yet? Try a few free lessons from my basic Thai course.

Very Close Friends

If you are really close to someone, you may reach a point where you call each other มึง (mung).  Be very careful with this word as it will come across as very rude if you aren’t sufficiently close.  I’d recommend not using this at all until someone uses it with you.  But, keep your ears open as you’ll hear it when Thai friends speak to each other.

 

How to Congratulate Someone Older/Higher Status in Thai

In most cases, you can use the same 2 phrases, but you’ll want to be sure to always include the polite gender particle.  I feel like ยินดีด้วย (yin dee doo-ay) is slightly more appropriate than ดีใจด้วย (dee jai doo-ay) in this situation as the latter feels slightly more informal.

ยินดีด้วย (yin dee doo-ay) + ครับ/ค่ะ/นะคะ (khrap/kha/na-kha)

How to Say Congrats for * in Thai?

While often times a discussion will play out with someone telling you about their news or accomplishment and then you congratulate them, there will inevitably be times when you hear thew news second hand and want to indicate what you are congratulating them for.  We’ll still use the same phrases above, but we’ll need to add ที่ (thii) + event.

Want to REALLY Learn to Speak Thai?

A really important part of learning Thai is mastering the script and sounds.  It’s very difficult to learn the correct pronunciation using any type of English transliteration and spending a lot of time learning to pronounce sentences incorrectly is just plain silly. If you are going to learn a language, is it worth 10 hours of your time to master the sounds if it makes the rest of the journey much easier?

Try a couple free lessons from my Thai foundation course which teaches everything you need to know about the script, sound system and tone rules of Thai.

How to Order Coffee in Thai

coffee in thai

เอากาแฟเย็นแก้วหนึ่ง

If you’re a coffee or tea drinker, learning a few simple Thai phrases for ordering food and drink is going to make your life a lot easier when in Thailand. Many Thai cafes will automatically add sugar and the staff may not speak English very well so if you want to avoid your drinks being sweet or make sure there’s no milk in it, learn these Thai ordering phrases.

How to Say Coffee in Thai

First off, let’s learn how to pronounce coffee in Thai correctly.

กาแฟ consists of 2 syllables. กา + แฟ – If you can read a little bit of the Thai script, it’s easy to identify the 2 very distinct vowel sounds happening in this word. However, when we try to write it in English using transliteration we are left with something like gaa-fae which can be very misleading so I highly recommend you click on both syllables a few times and try to remember the correct vowel sound.

If you can pronounce กาแฟ, then you’re halfway to saying cafe or coffee shop. As with many types of shops in Thai, you just add the word ร้าน in front which means store or shop.

Ordering Coffee in Thai

เอา (ow) + FOOD/DRINK + (# + classifier)

If you don’t know much or any Thai yet, just start by learning the shortest easiest version. Once you’ve said this a few times and are comfortable with it, come back and learn how to add in additional informationใ

*Staff at cafes often shorten the names of the coffee drinks:

Can't read Thai yet? Try a few free lessons from my basic Thai course.
Thai sign that says "a little sweet, super sweet, just let us know!"

ไม่หวานเลย

How to Say “No Sugar” or “Not Sweet” in Thai

It’s Thailand and Thai people like their drinks SWEET so if you go to one of the many cafes that automatically adds sugar or syrup, you need to let them know if you don’t want any. You generally don’t need to use these on things like an americano at places that make real barista-type coffee, but watch out at the big Thai franchises as well as small shops which tend to automatically add sugar unless you tell them not to.

How to Say “Don’t put in milk/sugar/etc” in Thai

If your pronunciation isn’t good yet (because you haven’t learned the script) it’s a really good idea to have a backup sentence just in case you are having trouble getting understood.
These sentences say to not add in any sugar/syrup.

Non-Dairy Alternatives for Your Coffee/Tea

Apart from hipster cafes and Starbucks, it’s still not very common in Thailand for cafes to have non-dairy milk alternatives. It doesn’t hurt to ask, but you may get clueless stares back.

How to Say “I’ll have the usual” in Thai

One of the more useful phrases in Thai is เหมือนเดิม which depending on the context means something like “the usual,” or “the same as last time,” or “the same as before.” You can use this phrase once you are known to the staff a particular place. If you go to the same place a lot, they’ll likely start asking you at some point: เอาเหมือนเดิมมั้ย or เหมือนเดิมมั้ย.

เอาเหมือนเดิม (ow muan doem) – I’ll have the usual / I’ll have the same as last time

Thai Phrases for Ordering Food/Drink:

Here are a few common Thai phrases you might need while ordering food or drink at a cafe or restaurant.

Thai Vocabulary for Ordering Food/Drink

Sizes in Thai

You can use these

Starbucks Sizes in Thai

How to Say Sorry in Thai

When saying sorry in Thai, the words you should use will depend on the person you are speaking with and your relationship, age and status relative to them.  Until you’ve learned to navigate that, just stick to this expression:

ขอโทษ ครับ/ค่ะ (khaw thot + khrap/kha)

 • ขอ (khaw) – is used in Thai as please in the sense of asking for something from someone
 • โทษ (thoht) – means to punish

Even though Thai people don’t think of it this way, it’s a fun mnemonic to think of saying sorry as “Please punish me.”

Saying Sorry in Thai – Polite

When speaking to people with higher status

Higher status means bosses, elders, people in respected positions.  It will also include people like your partner’s or friend’s parents.

When apologizing in Thai to people of higher status, you should say the standard phrase introduced above, but in many cases, it’s also a good idea to include a wai.  If you really messed up, this is a good way to defuse a tense situation.

ไหว้ [wai] – the wai is when you put your hands together in prayer-like position and it may or may not include a slight bow. The position of the hands in relation to the face/head as well as the deepness of the bow convey differing levels of respect.

What to say:

Saying Sorry in Informal Thai

to friends and partners

ขอโทษ

If you’re fairly close to someone (and this can happen fast), you don’t need to use the polite gender particles ครับ/ค่ะ .  The need for politeness drops off considerably at this level of intimacy.  If you aren’t sure, use it for the first few sentences and then you can tone it down or phase it out over a longer conversation.

When you need to apologize for small stuff:

If you did something really bad or offensive and/or feel really awful about it, you want to express your apology a bit stronger.

How to say Sorry in Formal Thai

This expression is very formal and not normally used in conversation, but you’ll hear it in public announcements, when you call someone on the phone and it doesn’t connect, on the BTS or other public transportation,  and you’ll find it written in signs.

Saying Excuse Me in Thai

Luckily, we can use the same expression,ขอโทษ, for both “sorry” and “excuse me” in Thai.

Examples:

Saying Sorry in Thai on Social Media / Chat / Texting

There tends to be a big drop in formality/politeness in Thai when chatting online.  However, when talking on message boards seen by a lot of people, many people will still be fairly polite and often use the polite gender particles.  When chatting with your friends on Facebook or Line, it’s not usually necessary.

Saying Why you are Sorry in Thai

Often times, just saying sorry isn’t enough.  You may want to specify what you are apologizing for.  Here are some examples of different situations.

The pattern is simple enough:

ขอโทษ + ที่​​​ ​+ whatever I did wrong

sorry + for + whatever I did wrong / or whatever happened

*You can switch out ขอโทษที่ … for โทษนะ ที่ … to get a more intimate/informal version of this pattern to use with friends.

How to Say “I didn’t mean to.” in Thai

ไม่ได้ตั้งใจ – I didn’t mean to. / I didn’t intend to.

 

How to Say Sorry in Thai for Things you Didn’t Cause

When you feel bad about something that happened to someone else, such as a death in the family, you’ll use a different phrase.

 

5 ศัพท์สแลงไทย ที่คุณต้องรู้

ปัจจุบันมีคำศัพท์ใหม่ๆ เกิดขึ้นบนโลก Social media มากมาย นี่ก็เป็นสาเหตุที่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงรอบตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มาจากยุคสมัย ที่มีการนำสื่อออนไลน์อย่าง Social media เข้ามาเกี่ยวข้อง การพูดคุยสื่อสารกันจนเป็นเรื่องง่ายดายและหลายครั้งที่มีการใช้คำศัพท์ คำย่อ ในการพูดคุยเพื่อสร้างความบันเทิงให้กัน

เพราะเราเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้ ศัพท์สแลงไทย หรือ ศัพท์ที่วัยรุ่นไทยมักใช้ในการพูดคุยสื่อสารกันบนโลก Social media ในบทความนี้เราจึงพร้อมยกตัวอย่าง “ 5 ศัพท์สแลงไทย ปี 2562 ” มาให้คุณเข้าใจความหมายและสามารถใช้ตามกันได้

ตามมาดูความหมาย  “ 5 ศัพท์สแลงไทย ” กัน

เผือก = การยุ่งเรื่องชาวบ้าน

นี่ก็เป็นคำศัพท์สแลงที่วัยรุ่นไทยนิยมใช้แทนคำหยาบ ที่มาจากคำว่า เสือก แปลได้ว่า การยุ่งเรื่องชาวบ้านเช่นกัน ชาวเน็ตวัยรุ่นจึงเลือกใช้คำที่มีการออกเสียงใกล้เคียงกันเพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจในความหมายที่เข้าหมายถึง เช่น นาย A เป็นคนที่ชอบอยากรู้เรื่องคนอื่นไปทั่ว นาย A ก็เป็นคนที่ชอบ “เผือก” นั่นเอง

ฟรุ้งฟริ้ง, มุ้งมิ้ง, ตะมุตะมิ = น่ารัก, ทำตัวน่ารัก

คำศัพท์เหล่านี้หลายคนก็ยังมีความสับสน ซึ่งการใช้คำสแลงนี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ละสถานการณ์ คำว่า ฟรุ้งฟริ้ง ผู้หญิงมักจะใช้กับสิ่งของ ที่ดูหวานแหวว น่ารักแบบที่สาวหวานชอบ เช่น “พวงกุญขนกระต่ายดูฟรุ้งฟริ้ง น่ารักมากเลย” ส่วนคำว่า มุ้งมิ้ง และ ตะมุตะมิ จะมีความหมายใกล้เคียงกันมากที่สุด เช่น “ดูคู่รักคู่นั้นซิ พวกเขาดูน่ารักมุ้งมิ้งมากเลย” หรือ “สองตายายคู่นี้น่ารักตะมุตะมิสุดๆ”

*สมัยนี้นิยมใช้คำว่า ฟรุ้งฟริ้ง กับกล้องถ่ายรูป เช่นกล้องฟรุ้งฟริ้ง ความหมายประมาณว่า ถ้าใช้กล้องฟรุ้งฟริ้งถ่าย รูปที่ออกมาจะสวยเนียนขาว หรือว่าหน้าจะดูสดใสหรือตัวดูผอมกว่าจริง มักจะใข้กับ selfie camera

เป๊ะเว่อร์ = สมบูรณ์แบบมาก

เชื่อว่านี่เป็นคำศัพท์ที่คุณสามารถเดาความหมายได้จากคำว่า เป๊ะ ที่แปลได้ว่า “ถูกต้อง (Exactly)” ส่วนคำว่า เว่อร์ เป็นคำขยายที่แปลว่า “มากเกิน (Over)” ซึ่งนี่อาจหมายความเชิงลบ เช่น การทำอะไรมากเกินก็ได้ แต่เมื่อเรานำมารวมเข้ากับความหมายเชิงบวกอย่างคำว่า เป๊ะเวอร์ ก็จะหมายถึง “สมบูรณ์แบบที่สุด! หรือ เลิศเลอเพอร์เฟ็กต์ (Nailed i!)” ยกตัวอย่าง คุณนกแต่งตัวมางานอีเว้นท์คืนนี้ได้เป๊ะเว่อร์ หมายความว่า คุณนกแต่งตัวคืนนี้ได้สวยสุดๆ นั่นเอง

งานดี = หน้าตาดี

หากคุณเคยไปสังสรรค์หรือไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนสาว บางครั้งคุณอาจจะได้ยินคำนี้หลุดมาจากปากเพื่อนสาวอยู่บ่อยครั้ง เมื่อผู้หญิงเจอคนที่หน้าตาดี ก็มักจะอุทานออกมากับเพื่อนสาวด้วยกันว่า งานดี ยกตัวอย่าง แจนเห็นผู้ชายที่เธอชอบ เธอเลยถามเพื่อนเธอว่า ผู้ชายคนนั้นงานดีหรือเปล่า? หรืออีกตัวอย่าง แฟนของแจนงานดีมากอ่ะ ก็หมายถึง แฟนของแจนหน้าตาดีหรือหล่อนั่นเอง

มองแรง = การมองแบบสายตาโกรธเกรี้ยว

คำสแลง มองแรง คำนี้เป็นคำที่ออกแนวเชิงลบ “เมื่อคุณทำให้ใครโกรธคุณขึ้นมา จนเข้าหันกลับมามองคุณด้วยสายตายโกธเกรี้ยวหรือไม่พอใจ” นั่นก็คือ การมองแรง เป็นอีกคำศัพท์วัยรุ่นที่ใช้แทนอารมณ์นี้การส่งข้อความผ่าน Social Media เพื่อให้เพื่อนของคุณสามารถเห็นภาพอารมณ์ของคุณได้ นอกจากนี้แล้ว การมองแรง ยังสามารถแปลเป็นการอิจฉาได้อีก เช่น แจ๋วซื้อกระเป๋ามาใหม่และโพสลงใน Facebook แล้วมีเพื่อนมาคอมเม้นต์ว่า มองแรง ซึ่งนี่ก็จะแปลได้ว่า “อิจฉา เป็นการหยอกเล่น” นั่นเอง

ทั้งหมดนี้ก็เป็นการใช้ 5 ศัพท์สแลงไทย ที่คุณควรเรียนรู้ เพื่อใช้ในการสนทนาพูดคุยได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นกับคนท้องถิ่น ที่ซึ่งการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถเข้าหาและตีสนิทผู้คนได้เป็นอย่างมาก

 

Mike Learned to Speak Thai

Today’s guest post is from Mike of Portland, Oregon.

Update: Oct, 2016 – Mike has been in Thailand for about 2 years now.  Here’s a video of him speaking Thai.

I’ve been living in Bangkok for about 11 months now. I’ve seen lots of expats who spend way too much (sometimes all!) of their time inside the farang bubble. Anticipating this dilemma before I arrived in Thailand, I decided that I’d seek out a neighborhood with a more “local” flavor – I didn’t want to be just another dude whose Bangkok life was limited to a 2 block radius of the nearest BTS station. This decision has had a significant effect on my continuing progress with the Thai language. Everyday I’m forced to ask questions to the people who live on or near my soi – and these questions often lead into smaller conversations that challenge me and force me to seek out new vocabulary so I can keep up. This is how to learn Thai.

The day I moved into my apartment, I told myself that I needed to get right out there into my surroundings and start using my limited Thai skills. I would practice saying a phrase out loud many times before I went out to use it. One of the early ones being: “I don’t want milk in my coffee, please.”

The first time I got in line to get a coffee at the stand near my local 7-11, I kept saying the phrase over and over in my head. I was so sure I had it down perfect.
When it came time to place my order: “hot coffee please.” Then a slight pause as the smiling server grabbed a cup, at which point I added “and I don’t want milk in my coffee, please.” He glanced at me sideways with a slightly confused smile. I beamed back with confidence – he had understood me! Then, in utter disbelief, I watched him add not one, but two types of milk to my coffee. Too bewildered to utter another word, I handed him 20 baht and stared down at my cup filled with a liquid that made it the exact opposite of black coffee.

A couple weeks later, after many failed attempts to get a coffee with no milk, someone finally pointed out what I was doing wrong. I had been screwing up the vowel on the word for milk (นม) and saying it too much like an (อะ) so they thought I might be trying to say “water” (น้ำ). One simple vowel had derailed my quest for the perfect cup of joe. It may have been slightly defeating watching all those milky coffees being poured day after day, but in the end, it was an experience that solidified my efforts to be precise with this new language. It may seem like a small victory, but my mornings are now complete with endless cups of black coffee just the way I like it.

That first cup of coffee was just the beginning of my quest to improve my Thai.
Everyday I go out and speak Thai. If I make a mistake (and I’m aware of it), I try to find out what I did wrong and give it another try next time. Eventually, I know I’ll get it right and I move on to the next thing.

Whether it’s talking with 80 year old men who hang out near the coffee stand next to the 7-11, or fumbling my way through the open air market asking what every vegetable is called (over and over again because sometimes I forget), my use of Thai is constantly being nudged in the right direction with each brief encounter with the people in my ‘hood. Bangkok can either be a blockade or a boon to your Thai language skills – the choice is yours! If you want to improve though, you really gotta get out there and talk to people.

Mike learned to read Thai in less than 3 weeks* using my online course. You can hear him talk about it here: Mike’s Video

*Your own results on time of completion for the course may vary. If you spend at least 30 minutes a day on the lessons, you can reasonably expect to get through everything in about 2 weeks.

Thai Movie Posters: Duel

Today’s latest Thai movie poster is from the 1971 film Duel, which was directed by Stephen Spielberg and pitted an electronics salesman being terrorized by an unseen driver of a tractor-trailer.

Thai Poster for Duel, a 1971 Spielberg film.


Top Center:
การตามล่าอย่างหฤโหด
ระหว่างรถยักษ์ 10 ล้อ กับมนุษย์ 2 เท้า


Title:
กะให้ตายก่อนเที่ยง
Duel of Death


Bottom Center:
เดนนิส วิวเวอร์
แจ็คเกลีน สก็อตต์
นำแสดง


Bottom Right:
สตีเว่น สปิลเบิร์ก
กำกับการแสดง

Learn To Read Thai

Learning to read again in a new language can seem rather daunting, even painful at times.  Even after you’ve gotten comfortable with the Thai script and can learn how the Thai tone rules work,  moving on to longer sentences and eventually short texts can be intimidating.

I spent a couple of years crazily trying to read whatever Japanese books I could get my hands on. Manga, language learning theories, fiction, old literature, etc. What I’ve discovered is that it was a mistake to read manga  or whatever solely because it was manga (or because I heard lots of Japanese learning websites recommend doing so) and it was in Japanese. I just wasn’t couldn’t get into it.   If you are going to invest a lot of time in something, it’s better to spend lots of time trying to read things that you might enjoy.  Be picky.  Because of the enormous amount of time and exposure required, we want to spend as little time as possible being bored and/or frustrated

What I ended up doing is trying to re-read many of the books I read when I was younger.  And when I was a kid, I read lots of Stephen King. So, I went to amazon.jp and ja.wikipedia.org and started to read about Stephen King books that I’ve read in the past and know pretty well. Reviews, summaries, character descriptions, etc. And its been great. Even though every single page has plenty of words that I don’t know, I know enough that can skip as many of those words as I want. I mine everything for sentences of things that I want to see again in my SRS. But the two most important things going on here are that I’m enjoying reading, and I am READING. I only read as long as it stays interesting. If I start spacing out or getting bored or frustrated…I do something else, or go look for something else to read. I can always come back to the current one if I feel like it or just try again tomorrow.

So anyways, I’ve devoured a lot of Stephen King stuff in the past few days and tonight I’m poking around summaries of Star Wars and Robocop. I also really wanna get my hands on some of the Jp translations of SK’s books. (I eventually did)

Anyways, how does this help you? Well, I’d say Thai is more limited than Japanese as far as I know in regards to translations from English when it comes to books. However, there are loads of movies and tv series to work with. So as I’m writing this, Lost is on tv so I figured that was good enough to start with. If you watch that, or Prison Break, Heroes some other show (the early version of this post was written in 2012!), we might have some material to work with.  If there isn’t a Thai wiki for whatever show/movie you’d like to read about, just Google it.  There’s always some Thai people talking about any popular drama out there somewhere.  If you don’t care about tv and movies, then read wiki pages and blogs about whatever interests you.  Find translations of books you read a long time ago and try and read them again in Thai.  You’ll probably remember some of the story which makes it a lot easier to access.  There will likely be loads of words that you don’t know and that’s ok.  Just work out what you can and don’t look up every word.  The important stuff will keep appearing.

So again, how do we go about reading this stuff when we still suck?  Let’s look at a few sentences and how we can break them down into smaller chunks that we might want to put in our notes (and/or flashcards if you use them).

First sentence from the Prison Break Wiki
Prison Break เป็นซีรีส์แอ็กชัน ดราม่า ทางโทรทัศน์ ออกอากาศครั้งแรกทางช่องฟ็อกซ์
This one is full of SRS goodness. What have we got?

Prison Break เป็นซีรีส์ – PB is a series

Prison Break เป็นซีรีส์แอ็กชัน PB is an action series

Prison Break เป็นซีรีส์ดราม่า PB is a drama series

Prison Break เป็นซีรีส์ ทางโทรทัศน์ PB is a tv series

PB เป็นซีรีส์ออกอากาศครั้งแรกทางช่องฟ็อกซ์ – PB is a tv series that was first broadcast on/by Fox.

Get the idea yet? Let’s look at the the first line from the Lost Wiki. A bit longer you may notice.

Lost เป็นดราม่าซีรีส์ที่อเมริกา ที่มีเนื้อหากล่าวถึงผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก บนเกาะลึกลับ

See anything from the Prison Break sentence in this one?

Lost เป็นดราม่าซีรีส์ – Lost is a drama series

Lost เป็นดราม่าซีรีส์ที่อเมริกา – Lost is a drama series in America

Lost เป็นซีรีส์ ที่มีผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก = Lost is a series about survivors of a plane crash

Lost เป็นซีรีส์ ที่มีผู้รอด เครื่องบินตก บนเกาะ – Lost is a series of plane crash survivors on an island

บนเกาะลึกลับ – on a mysterious island

Tear apart the sentence until its only got 1 thing it in you don’t know. And if you are still trying to practice reading at a basic level then keep the phrases really short, but don’t waste time with single words. Words out of context are forgotten too easily. There isn’t anything wrong with having a few of the same sentence with only one word changed.

Now, go try and skim through a few of those. Set goals.  Do a few sentences like this each day.  You don’t need to make flashcards for everything.  But, it’s often worth noting down stuff that you see a lot of and want to remember or anything that jumps out at you. Its always ok to delete flashcards and toss your notes.   And when you get up into the thousands it’s a good idea.

เรื่องจากข่าว March 28th, 2011

Is anyone seeing a pattern here yet?  A lot of the words showing up in these things are used in previous wiki posts.  Go back to the first one and start there and read them all.   By the time you get through you will be awesome at reading about earthquakes.   Maybe then you will get the idea of how this whole “learning to read” thing works.
Make flashcards for new words.  Remember – no more than 1 new word per card.

คำศัพท์

 • เปิดตัว – debut
 • ภายใน – within; inside of
 • สั่นสะเทือน – quake
 • สามารถ – able to; ability [สา มาด]

Diary of a Wimpy Kid – Pg1/Pt1

What if you had someone take you through an entire book and create all the flashcards you could want or need from stuff inside?   It’d be kinda nice I think.  Buying the Thai translation abroad might be a hassle so if you can’t find it just let me know and I’ll figure out what it would cost for me to pick up a copy and send it to you.

If there is a card you know already, just suspend it.  All the cards I’m putting up are in Anki format.  I’m going to do the book in order to make it easier on me, though I wouldn’t normally do so when teaching face to face.  This may take a while.  If you want me to skip ahead to a particular section, just shoot me an email and I’ll put that up first.

Wimpy – Page 1

เดื่อนกันยายน

วันอังคาร

ก่อนอื่นฉันขอบอกให้ชัดๆ ไปเลยว่า

นี่เป็นบันทึกประจำวัน

ไม่ใช่ไดอารี่ ถึงบนหน้าปกมันจะเขียนไว้ว่าอย่างนั้นก็เถอะ

เมื่อตอนที่แม่ออกไปซื้อมันมาน่ะ

ฉันก็ ย้ำนัก ย้ำหนา แล้วว่าอย่าเอาเล่มที่เขียนว่า “ไดอารี่” มา

************************************************

Breakdown –

วันอังคาร

ก่อนอื่นฉันขอบอกให้ชัดๆ ไปเลยว่า – first off, I want to make it very clear that

นี่เป็นบันทึกประจำวัน – this is a journal

ไม่ใช่ไดอารี่  – not a diary

ถึงบนหน้าปกมันจะเขียนไว้ว่า as for the cover saying

อย่างนั้น that (diary)

ก็เถิะ – whatever (I don’t care, it doesn’t matter)

เมื่อตอนที่ – When

แม่ออกไปซื้อมันมาน่ะ – my mom went out to go buy it

ฉันก็ ย้ำนัก ย้าหนา แล้วว่า – I told her a million times..

อย่าเอาเล่มที่เขียนว่า “ไดอารี่” มา – not to come back with a book that said diary (on the cover)

***************************************************************

SRS Cards

เดือนกันยายน – September

วันอังคาร – Tuesday

ขอบอกให้ว่า – Let me just say…

นี่เป็นบันทึกประจำวัน – this is a journal

บนหน้าปก – on the front cover

เมื่อตอนที่แม่ออกไปซื้อมัน – When mom was going out to buy it

ฉันก็ ย้ำนัก ย้าหนา แล้วว่า – I specifically told her that…

เล่มที่เขียนว่า “ไดอารี่” – a book with “Diary” written on the cover

LTfaWG – Why study with me?

I realize that while I have created a number of resources here, much of it isn’t very useful for a beginner that doesn’t know where to begin.  So I’m offering myself to you, dear readers.

Reading is ez!  It takes most people about 2 weeks* to go through the alphabet and all the tone rules, however, it will take a bit of regular practice before you are able to fully master/internalize everything.   From there we start reading the Wimpy kid books. We start easy with captions and go back and forth with that while drilling essential phrases until you can handle longer passages.  Then I keep feeding you useful language bits while you keep reading and working out the class/tone rules until you no longer need to think about them. I supply you with flashcards with audio for everything so you can review it.

*Individual results may vary. My system was developed over a period of about 10 years and in the last 5 years or so of teaching Thai privately, it generally took 6 hours of 1 on 1 lessons to cover all the material that you can now find in my online course. The time it takes someone to complete the 50 or so lessons in the online course will likely take you somewhere in the vicinity of 10-20 hours including review time.

Once you are ready for longer passages, we jump around in the Wimpy Kid books with you reading while I create flashcards for the more useful phrases and tell you what things mean. After you have a decent vocab and have begun to figure out how the language works, you can go off on your own or you can cut back your time spent with me and we can go through the whole book together.

It works slightly better in person because the internet in Thailand isn’t what I would call reliable, but via the magic of skype or google voice/vid chat distance really isn’t much of an obstacle.

Key Points/Strategies in my Method –

 • No Textbooks
 • No Phonetics/Transliteration
 • Only Authentic Material that is Interesting (Wimpy Kid books!)
 • SRS Flashcards (So you can’t forget)
 • No Word Lists
 • Fun Super-Useful Phrases (ie – 100 sentence project)
 • No Pressure
 • More Bang  for your Baht