Winter is Coming

A large Christmas tree

 

Download: Winter is Coming

Read/Download/Edit as a Google Doc

 

หน้าหนาวของทุกปีก็จะลุ้นให้อากาศเย็นขึ้นจะได้เอาเสื้อกันหนาวออกมาใส่ เมื่อสองอาทิตย์ก่อนมีข่าวว่าอากาศที่กรุงเทพจะเย็นขึ้นแต่จนถึงวันนี้ก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิม ผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็ชินแล้วเพราะเป็นอย่างนี้เกือบทุกปี

บรรยากาศตามห้างก็จะสนุกกว่าปกติ ชอบตรงที่มีต้นคริสต์มาสและโซนให้ถ่ายรูปเยอะมาก ตอนกลางคืนก็ไปดื่มเบียร์กับเพื่อนๆที่ลานเบียร์ได้ ถ้าวงดนตรีที่ลานเบียร์เล่นเพลงถูกใจก็จะยิ่งสนุก บางที่คนอาจจะเยอะมากควรไปเร็วหน่อยหรือจองโต๊ะไว้ล่วงหน้า

 

 • หน้าหนาว – the “cold” season
 • อากาศ – weather; climate
 • เสื้อกันหนาว – sweater; long-sleeved shirt (shirt + protect-against + cold)
 • เหมือนเดิม – same as usual; same as previously
 • ผิดหวัง – disappointed
 • ชิน – to get used to; to become accustomed to
 • เกือบ – almost
 • บรรยากาศ – atmosphere (both for SPACE and a place like a restaurant or a mall)
 • ห้าง – shopping mall
 • ปกติ – usual; normal
 • ต้นคริสต์มาส – Christmas tree
 • วงดนตรี band; music group (circle + music)
 • กลางคืน – night (time)
 • จอง – to reserve
 • ล่วงหน้า – in advance

 

Examples:

 • ช่วงนี้อากาศกำลังจะร้อน – It’s getting pretty hot these days.
 • ตอนที่ไปกรุงเทพ ไปกินข้าวที่ห้างเกือบทุกวัน – When I’m in Bkk, I eat at the mall almost every day.  
 • ถ้าจะไปเที่ยวคืนนี้ควรจะโทรไปจองโต๊ะก่อน – If you are going to go out tonight, you should probably call and reserve a table.

 

Mike Learned to Speak Thai

Today’s guest post is from Mike of Portland, Oregon.

Update: Oct, 2016 – Mike has been in Thailand for about 2 years now.  Here’s a video of him speaking Thai.

I’ve been living in Bangkok for about 11 months now. I’ve seen lots of expats who spend way too much (sometimes all!) of their time inside the farang bubble. Anticipating this dilemma before I arrived in Thailand, I decided that I’d seek out a neighborhood with a more “local” flavor – I didn’t want to be just another dude whose Bangkok life was limited to a 2 block radius of the nearest BTS station. This decision has had a significant effect on my continuing progress with the Thai language. Everyday I’m forced to ask questions to the people who live on or near my soi – and these questions often lead into smaller conversations that challenge me and force me to seek out new vocabulary so I can keep up. This is how to learn Thai.

The day I moved into my apartment, I told myself that I needed to get right out there into my surroundings and start using my limited Thai skills. I would practice saying a phrase out loud many times before I went out to use it. One of the early ones being: “I don’t want milk in my coffee, please.”

The first time I got in line to get a coffee at the stand near my local 7-11, I kept saying the phrase over and over in my head. I was so sure I had it down perfect.
When it came time to place my order: “hot coffee please.” Then a slight pause as the smiling server grabbed a cup, at which point I added “and I don’t want milk in my coffee, please.” He glanced at me sideways with a slightly confused smile. I beamed back with confidence – he had understood me! Then, in utter disbelief, I watched him add not one, but two types of milk to my coffee. Too bewildered to utter another word, I handed him 20 baht and stared down at my cup filled with a liquid that made it the exact opposite of black coffee.

A couple weeks later, after many failed attempts to get a coffee with no milk, someone finally pointed out what I was doing wrong. I had been screwing up the vowel on the word for milk (นม) and saying it too much like an (อะ) so they thought I might be trying to say “water” (น้ำ). One simple vowel had derailed my quest for the perfect cup of joe. It may have been slightly defeating watching all those milky coffees being poured day after day, but in the end, it was an experience that solidified my efforts to be precise with this new language. It may seem like a small victory, but my mornings are now complete with endless cups of black coffee just the way I like it.

That first cup of coffee was just the beginning of my quest to improve my Thai.
Everyday I go out and speak Thai. If I make a mistake (and I’m aware of it), I try to find out what I did wrong and give it another try next time. Eventually, I know I’ll get it right and I move on to the next thing.

Whether it’s talking with 80 year old men who hang out near the coffee stand next to the 7-11, or fumbling my way through the open air market asking what every vegetable is called (over and over again because sometimes I forget), my use of Thai is constantly being nudged in the right direction with each brief encounter with the people in my ‘hood. Bangkok can either be a blockade or a boon to your Thai language skills – the choice is yours! If you want to improve though, you really gotta get out there and talk to people.

Mike learned to read Thai in less than 3 weeks* using my online course. You can hear him talk about it here: Mike’s Video

*Your own results on time of completion for the course may vary. If you spend at least 30 minutes a day on the lessons, you can reasonably expect to get through everything in about 2 weeks.

How to Determine the Tone of a Thai Word

How to determine tone of a Thai word?

Each syllable gets its own tone and there are a few steps we need to take to find out the tone of a word in Thai.  If you aren’t yet familiar with what tones there are in Thai or how a tonal language works, start here.

First, we need to determine the CLASS of the syllable or word.  We do this by having memorized the Middle and High Class letters so we can identify them instantly.  If it’s not Middle Class or High Class, it must be Low Class.  If you haven’t already done so, start with the MIDDLE CLASS STORY which will help you tie together the 7 most important middle class consonants.

 • Step #1: The class of the first letter determines the the class of the word.  This rule applies even if the first letter of the word is silent.
 • Step #2: Check the word for any “modifiers.”  There are 2 types of modifiers: TONE MARKS and HARD ENDINGS.
 • Step #3: Apply rules for consonant CLASS + STATE.

There are 3 possible “states” for a Thai word or syllable.  Each “class” or group has a formula to follow once you know the state of the word.  Remember, CLASS = the group of letters of which there are 3 in Thai.  STATE refers to whether or not the word/syllable has any modifiers.  There are 2 types of modifiers: TONE MARKS and HARD ENDINGS.  If a word has no modifiers, it will always take the DEFAULT tone for its consonant CLASS.  If it has a modifier, you will need to apply the rule for that consonant CLASS + the corresponding rule.  Read this paragraph a couple of times.  It’s not as hard as it sounds, but you probably won’t get it on your first read through.

 1. Default
 2. Has Tone Mark
 3. Has Hard Ending

The tricky part is that each class has its own default starter tone and its own set of rules.  Middle and High class are very similar which is why we want to master them first.  Low class turns everything upside down and is considerably more difficult so it’s a good idea not to even get into it until you have completely mastered the middle and high class rules. If you want to do it the easy way, than at least have a look at my course which holds your hand and guides you though all of this.

Default tones for each class: =

 • Middle Class = Mid Tone
 • High Class = Rising Tone
 • Low Class = Mid Tone

Did you ever study trigonomotry?  I didn’t until I was at university here in Thailand and I was very surprised to see that Thai works in a similar way.  When you look at a word, you have to determine which of the 3 classes(groups of letters) that the word is a part of.  This is based on the first letter of the word (even if it is a silent letter).  Then, you go follow the formula for that CLASS.  So if we take a couple middle class words as  examples:

บ้าน = house

 1. What class is บ ? = Middle Class
 2. Does it have a tone mark? = Yes (middle class + 2nd tone mark = Falling Tone)

ไก่ = chicken

 1. What class is ? = Middle Class
 2. Does it have a tone mark? = Yes (middle class + 1st tone mark = Low Tone)

ตาย = to die

 1. What class is ต? = Middle Class
 2. Does it have a tone mark? = No
 3. Does it have a hard ending? = No
 4. Default tone = Mid Tone (We checked for 2 modifiers.  There were none so we apply the default tone for Middle Class)

จาก = from

 1. What class is จ? = Middle Class
 2. Does it have a tone mark? = No
 3. Does it have a hard ending? = Yes (Middle Class + Hard Ending = Low Tone)

Now practice it until your eyes bleed!  Mastering the process =  Mastering the tone rules

Still don’t get this stuff?  Consider joining thousands of other learners and taking my 50+ lesson Thai foundation course, Read Thai in 2 Weeks which covers everything you need to get started towards fluency in Thai.   Yes, you can learn the script and sound system in a couple of weeks with the right tools.

 • จาน
  จาน
  mid tone
 • แจก
  แจก
  low tone
 • จ้าง
  จ้าง
  falling tone
 • จอด
  จอด
  low tone
 • จ่าย
  จ่าย
  low tone
 • จน
  จน
  mid tone
 • All Done!

 

Learn To Read Thai

Learning to read again in a new language can seem rather daunting, even painful at times.  Even after you’ve gotten comfortable with the Thai script and can learn how the Thai tone rules work,  moving on to longer sentences and eventually short texts can be intimidating.

I spent a couple of years crazily trying to read whatever Japanese books I could get my hands on. Manga, language learning theories, fiction, old literature, etc. What I’ve discovered is that it was a mistake to read manga  or whatever solely because it was manga (or because I heard lots of Japanese learning websites recommend doing so) and it was in Japanese. I just wasn’t couldn’t get into it.   If you are going to invest a lot of time in something, it’s better to spend lots of time trying to read things that you might enjoy.  Be picky.  Because of the enormous amount of time and exposure required, we want to spend as little time as possible being bored and/or frustrated

What I ended up doing is trying to re-read many of the books I read when I was younger.  And when I was a kid, I read lots of Stephen King. So, I went to amazon.jp and ja.wikipedia.org and started to read about Stephen King books that I’ve read in the past and know pretty well. Reviews, summaries, character descriptions, etc. And its been great. Even though every single page has plenty of words that I don’t know, I know enough that can skip as many of those words as I want. I mine everything for sentences of things that I want to see again in my SRS. But the two most important things going on here are that I’m enjoying reading, and I am READING. I only read as long as it stays interesting. If I start spacing out or getting bored or frustrated…I do something else, or go look for something else to read. I can always come back to the current one if I feel like it or just try again tomorrow.

So anyways, I’ve devoured a lot of Stephen King stuff in the past few days and tonight I’m poking around summaries of Star Wars and Robocop. I also really wanna get my hands on some of the Jp translations of SK’s books. (I eventually did)

Anyways, how does this help you? Well, I’d say Thai is more limited than Japanese as far as I know in regards to translations from English when it comes to books. However, there are loads of movies and tv series to work with. So as I’m writing this, Lost is on tv so I figured that was good enough to start with. If you watch that, or Prison Break, Heroes some other show (the early version of this post was written in 2012!), we might have some material to work with.  If there isn’t a Thai wiki for whatever show/movie you’d like to read about, just Google it.  There’s always some Thai people talking about any popular drama out there somewhere.  If you don’t care about tv and movies, then read wiki pages and blogs about whatever interests you.  Find translations of books you read a long time ago and try and read them again in Thai.  You’ll probably remember some of the story which makes it a lot easier to access.  There will likely be loads of words that you don’t know and that’s ok.  Just work out what you can and don’t look up every word.  The important stuff will keep appearing.

So again, how do we go about reading this stuff when we still suck?  Let’s look at a few sentences and how we can break them down into smaller chunks that we might want to put in our notes (and/or flashcards if you use them).

First sentence from the Prison Break Wiki
Prison Break เป็นซีรีส์แอ็กชัน ดราม่า ทางโทรทัศน์ ออกอากาศครั้งแรกทางช่องฟ็อกซ์
This one is full of SRS goodness. What have we got?

Prison Break เป็นซีรีส์ – PB is a series

Prison Break เป็นซีรีส์แอ็กชัน PB is an action series

Prison Break เป็นซีรีส์ดราม่า PB is a drama series

Prison Break เป็นซีรีส์ ทางโทรทัศน์ PB is a tv series

PB เป็นซีรีส์ออกอากาศครั้งแรกทางช่องฟ็อกซ์ – PB is a tv series that was first broadcast on/by Fox.

Get the idea yet? Let’s look at the the first line from the Lost Wiki. A bit longer you may notice.

Lost เป็นดราม่าซีรีส์ที่อเมริกา ที่มีเนื้อหากล่าวถึงผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก บนเกาะลึกลับ

See anything from the Prison Break sentence in this one?

Lost เป็นดราม่าซีรีส์ – Lost is a drama series

Lost เป็นดราม่าซีรีส์ที่อเมริกา – Lost is a drama series in America

Lost เป็นซีรีส์ ที่มีผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก = Lost is a series about survivors of a plane crash

Lost เป็นซีรีส์ ที่มีผู้รอด เครื่องบินตก บนเกาะ – Lost is a series of plane crash survivors on an island

บนเกาะลึกลับ – on a mysterious island

Tear apart the sentence until its only got 1 thing it in you don’t know. And if you are still trying to practice reading at a basic level then keep the phrases really short, but don’t waste time with single words. Words out of context are forgotten too easily. There isn’t anything wrong with having a few of the same sentence with only one word changed.

Now, go try and skim through a few of those. Set goals.  Do a few sentences like this each day.  You don’t need to make flashcards for everything.  But, it’s often worth noting down stuff that you see a lot of and want to remember or anything that jumps out at you. Its always ok to delete flashcards and toss your notes.   And when you get up into the thousands it’s a good idea.

Learn To Speak Thai: Tone Drills by Class

Back in the day when I was learning the tone rules, I spent about 5-10 min nearly every day for 2 months going over the  tone exercises found in the The Fundamentals of The Thai Language.  I used it for years with my students and gradually over the past few months I’ve put together a better version that reflects words that you are actually going to be using.   The purpose being that you are practicing working out the tone rules for words that you will eventually know and should be able to say correctly.   Having the English would be distracting so there won’t be any of that.  I’m off to Japan this weekend am I’m feeling particularly generous so here is the link to the drills I use with my students.

If you can go through the entire page and can work out each tone in under 5 minutes you are doing something right.  If you aren’t there yet, remember to divide and conquer one class at a time.

Tone Drills by Class

Be a Cheater

Language learning shouldn’t be a competition and you shouldn’t be graded on the rate at which you progress based on someone else’s program or book.  There are no levels in life.  Words like beginner and advanced are relative.

Learning a language isn’t (rather it shouldn’t be) difficult.  It doesn’t take a genius to speak a language.  Really dumb people talk all the time.  The standard problem which stops most people from getting good at something are the preconceived notions about how things are.  You say it’s hard, but you’ve never even tried.
People say silly stuff all the time like
 • Ooh, you must have a special gift because you are good at _________
 • I’m too old/young to start doing that…..
 • I can’t learn tonal languages because I’m tone deaf
 • I like chocolate
 • Oi, that is a really hard language because blahblahblah
 • I can’t read/watch/listen to that because it’s too hard

The bottom line is you can learn to do anything you want.  It takes time and loads of practice and even more than that it takes discipline and dedication.  There is no secret method or hack that is going to make you a master of something overnight.  It’s just like exercise or playing a musical instrument you gotta keep going.  There is no end.

Cheat.  It doesn’t matter what you do to get there.  You don’t have to read those boring ass Manee books.  Read stuff that you like.  Watch movies or tv shows that you like.  If you don’t know what’s good then ask someone else for recommendations.  If you hate Thai movies, then watch Western movies dubbed in Thai (or whatever language).  Keep plugging away.  If you don’t dig it then toss it and find something else.   Just don’t stop and do it every day.  You’ll get better.  I promise.

You will never understand tv/movies/news if you never watch them.

You will never be able to read a book if you don’t actually ever read one.

How to SRS Better – Making Good Flashcards that Stick

2015 Update: I no longer use an SRS (Spaced Repetition System) to the extent that I did years ago. While they are very effective at moving information into your long-term memory, they are not very fun. I also found that being able to produce an answer for a flashcard does not always translate at being able to use that information in a real-life conversation. I would limit your time spent on flashcards each day and increase the time and frequency spent actually trying to speak and read the language you are studying.   Start simple, but not too much so.  We usually want to learn words in phrases because without them you won’t know how to use the word properly.  We use the SRS to keep those patterns fresh enough in our mind so they stay at the fringes where things are hard to pull back, but just close enough that we can reel them back in when we encounter them.

Don’t put a whole lot of crap you don’t understand into a card.  This won’t help you.  Neither will overloading yourself so much with SRS cards early on that it makes the task too stressful.  One or 2 new points per card.  Build on what you know.  Its ok to build on cards you already have as long as you don’t make them too long.   Trust me on this, I suspend cards all the time because they are boring, too long, or for whatever reason they don’t seem to wanna go into my head.  Whatever the reason, suspend them or get rid of them.  You don’t need it now, that’s all.

As per Bob’s request, here is an example plus clarification in how to go about making good SRS cards.

Here is something I just grabbed from the news…

ตำรวจฮ่องกงจับชายผู้หนึ่งหลังขับรถพุ่งเข้าชนรถแท็กซี่ทำให้มีผุ้เสียชีวิต 6 คน

This sentence is long.  You probably won’t ever want a card this long.  When you can read stuff like the above sentence no problem, you should already be reading books and the news like a normal literate person.

But lets say you struggled through the above sentence and wanted to break it up into managable chunks that you can review in your SRS.  This sentence can be broken up quite nicely actually.

ตำรวจ ฮ่องกง จับ ชาย ผู้ หนึ่ง – police-HK-arrest-male-person-one (HK police arrested one male..)

Its still a bit wordy and a bit strange because its a headline.  Let’s say you kn0w the word for police – ตำรวจ, but this is your first time encountering the word จับ.  Since police are often doing the จับ-ing, we could google that to search for more examples, or we could just fill in the blank if we know any words for bad guys.

For example, if you learned the word pirate from my bad joke post, you could say:

ตำรวจ จับ โจรสลัด – police captured the pirate(s)

Now thats a lot easier to grasp.  3 words.  1 or 2 new words per SRS entry is ok.  Don’t put in a sentence full of stuff you don’t understand.  You need comprehensible input, reviewing a sentence you don’t understand at all won’t help much and will cause frustration later.

And there isn’t anything wrong with reinforcing that card with other cards that are similar.  So you may even have another card that says ตำรวจ ฮ่องกง จับ ผู้ร้าย – (HK police catch crimnal).

Mess around with the cards.  You can always delete cards later if you don’t like them.  Cards that stress you out when you encounter them are cards you aren’t ready for.  The point of the cards is to keep the information accessible in your brain via exposure.

Other parts of the original sentence which are worthy of SRS-ing:

 • รถพุ่งเข้าชน
 • มีผุ้เสียชีวิต 6 คน or ทำให้ มี ผุ้ เสียชีวิต 6 คน (caused the deaths of 6 people)
 • ขับ รถ ชน รถแท็กซี่ (crashed a car into a taxi)

Anyways, I hope that helped.  As with anything else, you will get better at SRS-ing with practice.

Rules to follow:

 1. Reviewing is more important than adding
 2. Its ok to delete or suspend cards that cause you to not want to review
 3. Its gotta be a daily thing – no matter how busy you are, spend 2 min and do 5 cards a day at the very least.  Do more when you can, but don’t ever do none.

If you want to read up more on SRS-ing, check out Antimoon’s site here.

Consistency is Key

How to Read Thai News

Do you read the news everyday?  At least the headlines that pop up on whatever sites you happen to frequent?  Well, why don’t you read them in Thai? It’s not that hard to start reading the news in Thai.

I scan headlines in Japanese and Thai nearly everyday and I read any articles that sound interesting.  You don’t need to be particularly skilled in a language to start reading the news.  You may be thinking I’m crazy, and while I can’t really argue with that, I’m actually quite serious.

What is a headline anyways?  Its a short, catchy, grammatically simple phrase or sentence thats meant to lure us into reading further.  Following the headline is the lead which tells us the who-what-where-why-when-how-izms of the story.  The language used is considerably more finite than that say of literature or even magazines so in a very short time we can begin flying through those handful of sentences.

Tips to Remember

 • We only want the main idea – if you can grasp it while not knowing every word and not having to look any up – you are golden!
 • Learn the words/abbreviations for places and be able to recognize which words are just names of people and places you’ve never heard of and ignore them.
 • Stick to the same type of news for a while (I prefer crime and disasters)
 • Do it everyday – Start easy – 2-5 minutes (it quickly becomes easier and more interesting as you can work out the story very quickly and then reread to get any extra details)
 • Don’t look everything up!  You aren’t likely to remember it all anyways so its just a waste of energy.  You will begin to see the same words again and again and you will remember them and how they are used because of the repetitiveness found in the news.

And if this still sounds too daunting than there is another equally effective way – read an article in English first, than look it up in the language(s) you are learning and read it there.  It isn’t always going to be a translation, but the story is the same so its often just a matter of writing style.  You can still greatly benefit from this method as well.  Do whatever works, or rather whatever seems less like work as in the end it comes down to you and what you do on your own time.  I don’t have time to teach you everything (nor do I know enough myself!) and you are a fool if you think any school or textbook can give you everything you need.

All I can do is save you some time by eliminating as many of the mistakes I made as possible from your journey into fluency.  Each language you learn makes it easier because you become aware of all the things you did wrong the last time.

Stop Sounding Like a Farang

Language learners have a tendency to build a protective bubble around themselves over time which can easily lead to number of bad habits.  This bubble grows as people tell you how amazing you are at their language.  In the beginning you know this is crap and you don’t know anything yet.  I mean, how could you?  You are just starting out, right?  As time passes and you begin to get your bearings, we sometimes find ourselves believing that we are really that good and in our vain-ness we become blind to anything resembling our actual ‘level’.

The point of this line of posts is to get rid of as many of those bad habits that so commonly occur when mr/s-farang-come-learn-speak-language-Thai.  You can’t necessarily rely on Thai people to correct your mistakes, because you’ll find that most of them won’t (even when you ask them to and they agree!).  And the logical conclusion we make when nobody corrects us is usually NOTHING IS WRONG.

Anyways, let us examine the following sentence –

ผม จะ ไป ที่ โรงเรียน

See anything wrong here?  Me neither.  Its grammatically correct.  You might even find this exact example in an phrase book or “Learn Thai + <CleverEasySoundingWord>” brought to you by <tokenwhiteguy>.  The problem is that its bulky.  Farang-sounding even.  Lets trim the fat off this sentence.

ผม จะ ไป ที่ โรงเรียน    Ok – first and most importantly, excessive usage of ที่ is the first bad habit I try to cut out of my students mouths.  When Thai people sit around making fun of their friends who supposedly speak Thai very well, this one always comes up.  Its not wrong and you can get as defensive as you’d like, but its just not natural.  I suspect it originates from the much stricter usage of prepositions in English, but less important than where it comes from is where its going – into the trash. Keep going, you are almost speaking Thai.

ผม จะ ไป โรงเรียน  Alright, we are on the right track now.  Things are lookin up.  Soundin good.  But we’re still feeling a bit bloated.  What should we cut next?  School?  Perhaps, but not yet.  Now we want to get get rid of YOU and what I mean by YOU is we need to get rid of ME ..erm .. “I”.

Pronouns folks.  Wrap them all up and put them in storage.  You can pull them out sometimes after you get a feel for when and how they are used.  But until then, it just makes us sound silly because at this point you are still thinking in English and its force of habit that brings all those pronouns along with it.

ผม จะ ไป ที่ โรงเรียน

Now we are on the right track.  Yet there are still more things we could do here.

For example, if somebody asks you where you are going and you are going to class at school you can just respond as follows:

Somchai:         ไป ไหน

TokenFarang: (จะ) ไป เรียน

C’mon team – Tie bee eazee!

Remember, while we can translate the exact sentence in many cases, the ultimate goal is to speak like a native, is it not?  So try not to make logical rules in your head because those rules are based on the logic of how your native language(s) works and unless you are from Laos, you are just making the journey into fluency more difficult than it needs to be.