Paintball

In this short text, the writer tells briefly about her experiences playing paintball in Hua Hin.  Some of the meaning of the sentences have been translated below.  You can use the linked google doc to see a more thorough breakdown of the vocabulary that appears in this text.

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ไปเล่นเพนท์บอลที่หัวหินกับเพื่อนๆ เราแบ่งคนออกเป็นสองทีม แต่ละทีมต้องพยายามบุกไปชิงธงของฝั่งตรงข้าม และต้องระวังตัวไม่ให้ถูกยิงด้วยเพราะถ้าถูกยิงจะถือว่าตายแล้วต้องออกจากสนามเลย ที่สนามมีชุดหมี เสื้อเกราะ หน้ากาก ถุงมือ และปืนให้ยืม

วันนั้นสนามแฉะและลื่นมากเพราะฝนเพิ่งตก ตอนเริ่มเกมเราไปแอบอยู่หลังบังเกอร์แล้วได้ยินเสียงคนยิงมาโดนถังที่ตั้งอยู่ข้างๆหลายนัด กลัวเหมือนกันแต่ก็คิดว่าต้องสู้บ้างจะมัวแต่แอบไม่ได้ พอได้จังหวะก็เลยวิ่งไปหลบข้างหลังถังใบใหญ่อีกใบนึง ตรงนี้ตำแหน่งดีมาก เห็นคนนึงโผล่หัวมาจากที่ซ่อนแล้วเขาไม่ทันระวังตัวก็เลยยิงโดนสบายๆ ตอนกำลังคิดว่าจะวิ่งไปหลบตรงไหนต่อดีก็มีเสียง “ตุบ!” แล้วก็เจ็บที่เอว เลยรู้ตัวว่าโดนยิงแล้วต้องยกมือเดินออกจากสนาม วันต่อมาก็เห็นว่าตรงเอวเป็นรอยช้ำสีเขียว กว่าจะหายเจ็บคงอีกหลายวัน

 • เล่นเพนท์บอล – to play paintball
 • แบ่งออกเป็นสองทีม – to break up into 2 teams
 • แต่ละทีม – each team
 • ต้องพยายามบุกไปชิงธงของฝั่งตรงข้าม – must try to capture the opposite (team’s) flag
 • ถ้าถูกยิงจะถือว่าตายแล้วต้องออกจากสนามเลย – if you get shot, you are considered dead and must leave the field
 • ที่สนามมีชุดหมี เสื้อเกราะ หน้ากาก ถุงมือ และปืนให้ยืม – at the field, there was bear suits, armor, masks, gloves and guns you could borrow
 • วันนั้นสนามแฉะและลื่นมากเพราะฝนเพิ่งตก – that day, the field was wet and slippery because it had just rained
 • ตอนเริ่มเกมเราไปแอบอยู่หลังบังเกอร์แล้วได้ยินเสียงคนยิงมาโดนถังที่ตั้งอยู่ข้างๆหลายนัด – when the game started, I hid behind the bunker and heard many shots hit a barrel beside me
 • พอได้จังหวะก็เลยวิ่งไปหลบข้างหลังถังใบใหญ่อีกใบนึง – as soon as I saw the right moment, I ran and hid behind a large barrel
 • ตรงนี้ตำแหน่งดีมาก here is a good position
 • เห็นคนนึงโผล่หัวมาจากที่ซ่อนแล้วเขาไม่ทันระวังตัวก็เลยยิงโดนสบายๆ ​- I saw someone poke their head up from whether they were hiding and they didn’t get back down in time and were easily taken out
 • ตอนกำลังคิดว่าจะวิ่งไปหลบตรงไหนต่อดีก็มีเสียง “ตุบ!”- as I was thinking where to go hide next I heard a “blam”
 • แล้วก็เจ็บที่เอว  – and felt pain at my waist.
 • เลยรู้ตัวว่าโดนยิงแล้วต้องยกมือเดินออกจากสนาม – I knew I had been shot so I raised my hands up and left the field
 • วันต่อมาก็เห็นว่าตรงเอวเป็นรอยช้ำสีเขียว – the next day I saw a green bruise on my waist
 • กว่าจะหายเจ็บคงอีกหลายวัน – It’ll probably be a few days before it goes away

 

Vocabulary and sentences notes.

 

Can’t read Thai yet?

My foundation course, Read Thai in 2 Weeks, is just the first of 4 courses in the program designed to help you learn to speak Thai as fast as possible. Learning the script and sounds first is the most important step for learning Thai and requires just a short time investment of part-time study of for a very big payoff.

Ready for the full 4-course program?

Click Here to Learn More

How to Practice Tones

I’ve been making lots of new videos lately.  If you haven’t subscribed to my youtube channel or liked my facebook page then consider doing so.  It’ll take me a while to post everything I’ve filmed in the past few weeks, but much of it is already up there.  I won’t ever post anything spam-y so when I put something up, I assume it will be useful to you, or particularly funny (in a Thai way).

Here’s an explanation of how I have my beginner students practice tones:

Thai Tone Rules Chart

Tone Rules Chart

Thai Mobile App Update

I’ve added in the vowels.  The numbers are next.  The app presents the consonants in the same order as my web course.

 

Iphone app for learning Thai

iphone app for learning Thai

All_Vowels_Screen

Iphone app for learning Thai

 

Note that this app was designed to help you out for when you forget the class or pronunciation of a particular consonant.  It is not intended as a full course, nor will it magically teach you Thai.  Learning a language involves a lot of work and there are no secret hacks to getting good.  It takes a lot of time and a lot of work.  I’ve been doing this stuff with a bunch of languages for a long time and my goal with this blog and any products I release is to save you time, stress and hopefully make the process go a little bit smoother.  

Think the app needs more?  Tell me what and why it’d help and we’ll talk.  

 

 

 

Thai iOS App

The new version of my free iOS app is currently in beta. You can download it via the public beta link below:

Learn Thai Script iOS Beta Download

Remembering Middle Class Letters

I have been messing around with Sketchcast lately and it has some potential.

I created a quick one introducing the middle class letters. Let me know if people would be interested in more of these.

Please forgive my writing as it was done with a mouse.

Here is a deck to practice the letters from the sketchcast. The most important thing at this point is connecting the English words with the letter. Hearing the words over and over should serve to anchor the sound in your mind as well.
Anki Deck – Mid Class Consonants

Remembering the Middle Class Consonants

The Middle Class Story

The Middle Class Story

I came up with the middle class story is a quick hook to help total beginners quickly learn to recognize the 7 important Thai middle class consonants.  Although I had been teaching Thai for a few years at this point, it was the first time that I taught a large group and also the first time that I had to adapt my system for people who didn’t know any Thai at all.  It was definitely a catalyst for ramping up the effectiveness of my methodology.  If I could teach a bunch of American exchange students to read Thai, I could teach anybody.

ก็อักษรกลาง อักษรกลางภาษาไทยจะมีทั้งหมด 9 ตัว ก็จะมี  จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ ซึ่งการจะจำแบบนี้ มันจะเป็นเรื่องที่ยาก Brett ก็เลยแนะนำวิธีการจำเป็นเรื่องเป็นราวให้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้ ก็คือ มีเด็กอยู่ 1 คน เค้าชอบเลี้ยงสัตว์ซึ่งสัตว์ที่เค้าเลี้ยงจะมีอยู่ 3 ชนิดก็คือ มีลา มีเต่า แล้วก็มีไก่ ซึ่งทั้ง 3 ชนิดเนี่ย เด็กคนนี้ก็เลยต้องเลี้ยงให้มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ก็เลยเอาไปใส่ไว้ในอ่าง ซึ่งเป็นอ่างน้ำที่ใหญ่ๆ แล้วก็จะต้องเลี้ยงอาหารให้กับมันเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่มีชีวิตรอด ซึ่งอาหารที่เค้าจะให้ก็คือ ใไม้ แล้วถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงมันแล้วเราไม่ ไม่ปิดมันเงี่ย มันก็จะทำให้มันสามารถหนีออกไปได้ใช่ไหม หลบหนีออกไปได้ ฉะนั้นเราต้องหาอะไรสักสิ่งหนึ่งมาปิด ซึ่งฝามันก็หายไปแล้ว ก็เลยใช้านที่มีอยู่ที่บ้านมาปิด ก็จะทำให้มันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในบ้านเรา ที่เราเลี้ยงได้ก็ จบ ก็จะมีครบหมดเลยทั้ง 9 ตัวลองไปหาดูในเรื่องราวเมื่อกี้ (อืม…)

หมายเหตุ….ตัว ฎ ฏ จะไม่มีเพราะมันออกเสียงเหมือน ด ต ตามลำดับอยู่แล้วเลยไม่มีในเรื่อง

 

Sentence Breakdown

ก็อักษรกลาง – So, these middle class consonants…

อักษรกลางภาษาไทยจะมีทั้งหมด 9 ตัว Thai has 9 middle class consonants.

ก็จะมี – They are..ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ

ซึ่งการจะจำแบบนี้ – and so remembering them like this

มันจะเป็นเรื่องที่ยาก – can be difficult

Brett ก็เลยแนะนำวิธีการจำเป็นเรื่องเป็นราว – So Brett came up with a story

ให้ง่ายๆ – to make it easier.

ดังต่อไปนี้ – As follows…

ก็คือ มีเด็กอยู่ 1 คน – So there is this kid…

เค้าชอบเลี้ยงสัตว์ – and he likes keeping pets.

ซึ่งสัตว์ที่เค้าเลี้ยงจะมีอยู่ 3 ชนิด and he has 3 different pets (kinds).

ก็คือ มีลา He’s got a fish.

มีเต่า a turtle

แล้วก็มีไก่ and a chicken

ซึ่งทั้ง 3 ชนิดเนี่ย and so all 3 of these animals

เด็กคนนี้ – so this kid

ก็เลยต้องเลี้ยงให้มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ – takes care of all of these animals

ก็เลยเอาไปใส่ไว้ในอ่าง and keeps them in a basin (that shower bucket thing)

ซึ่งเป็นอ่างน้ำที่ใหญ่ๆ a big bucket/basin

แล้วก็จะต้องเลี้ยงอาหารให้กับมัน – and of course he needs to feed them

เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่มีชีวิตรอด because if he didn’t how would they survive?

ซึ่งอาหารที่เค้าจะให้ก็คือ and he feeds them

ไม้ leaves

แล้วถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงมันแล้วเราไม่ so if we have these animals

ไม่ปิดมันเงี่ย and we don’t close/cover (up the basin)

มันก็จะทำให้มันสามารถหนีออกไปได้ใช่ไหม they’d be able to get out (of the basin where they are kept) right?

หลบหนีออกไปได้  they’d be able to escape

ฉะนั้นเราต้องหาอะไรสักสิ่งหนึ่งมาปิด – so we need to have something to cover the basin with

ซึ่งฝามันก็หายไปแล้ว – but we lost the lid

ก็เลยใช้าน – so we use a plate

ที่มีอยู่ที่บ้านมาปิด from the house to close it up

ก็จะทำให้มันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในบ้านเรา which allows them to stay in the house

ที่เราเลี้ยงได้ก็ จบ so we can take care of them.  That’s it.

ก็จะมีครบหมดเลยทั้ง 9 ตัว Oh, and there are actually 9 letters in all.

ลองไปหาดูในเรื่องราวเมื่อกี้ (อืม…) But if you check the story I just told…

หมายเหตุ….ตัว ฎ ฏ the reason the othe other 2 letters ฎ ฏ

จะไม่มี are left out

เพราะมันออกเสียงเหมือน ด ต  because they sound the same as ด and ต

Remembering the Middle Class Consonants

I came up with this story the other day while making flashcards for one of my students.  Mnemonics are great.

In order for this mnemonic to work properly, you should try to imagine the story in your mind.  Pictures you make in your head are easier to remember than actual images.

To reinforce it you might make SRS cards to quiz you on the story.   Ex – Q – What pets does the middle class kid keep?  A ปลา ไก่ เต่า

There is a middle class kid (เด็ก) who likes to keep pets.

He has a fish (ปลา), a turtle (เต่า) and a chicken (ไก่).

Where does he keep these pets?  In his basin (อ่าง) of course.  (Actually try to imagine a big bucket with a chicken, a turtle and a fish swimming around inside it always bumping into each other)

He needs to feed the pets.  They eat leaves (ใบ ไม้).

Also, he needs to make sure they don’t get out so he keeps a big plate (จาน) on top of the อ่าง.

Yes, I left out the other 2 as they aren’t vital when you first start reading.  If you are solid on this story its easy to add in the other ones.

Low Class Consonants

There are 24 low class consonants.  This is the biggest group of letters.  This post will just cover some of the more common ones.  It is assumed you are familiar with the vowels covered in previous alphabet-related posts.  These vowels are  – อา อิ อี  เอ เอา ไอ ใอ ออ  อุ  อู

If it isn’t already obvious, the best way to go about this is to memorize the 2 other groups of letters (high and mid) so that when you encounter a letter that you know isn’t high or mid, you know its low.  With a bit of time spent trying to read, it will all become second nature and you will no longer need to think in terms of high, mid or low.  

As I mentioned above, there are 24 letters in the low class.  Today we are just going to cover 14 of them.   As usual, I strongly reccomend learning the alphabet ASAP as it is very difficult to separate sounds within a language while you are associating the sounds with your native alphabet/sylalbary.  So learn the damn alphabet already.  Its easy.   If you are going to be in Chiang Mai (or Bkk if I happen to be there) and need help, I can pound the bulk of the alphabet into your head in 6-8 nearly painless hours and help you start reading (fun easy stuff) so it stays put.  

ค ง ช ซ ท น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว 

 

(คอ ควาย) is very much like the ‘k’ in English.  You should note that the only difference (in appearance) between this letter and ด (ดอ เด็ก) is the circle placement.  

Mnemonic – The line in the middle is an arm.  The circle is a fist holding a dagger.  If you are trying to kill someone the blade of the dagger is coming out the bottom of your hand while you stab them you might shout “I’m gonna kill ya!” in order to remember the ‘k’ sound — ค 

If you are holding the dagger the other way (blade up) you are more likely to be ‘defending yourself.’ — ด

ง  (งอ งู) is like the ‘ng’ in singing, but in Thai it can be the first sound in a word.  The letter is called snake and it looks like one.  Or it looks like a lower-case ‘g’, whatever works for ya.  I’d go with a snake that makes งงงงง  sounds rather than hiss instead.

(ชอ ช้าง) This one is like a ‘ch.’ The name of the letter ‘ช้าง’ (chaang + high tone) means elephant so you might consider the last line which heads off to the top right being the elephant’s trunk.  

(ซอ โซ่) This is the only ‘s’ sound that is low class (the rest are high).  โซ่ means chain and has a nick in the tail of the elephant, so lets imagine a chain wrapped around the poor creature’s tail.  It helps to create a mental image.  

*This letter is the only ‘s’ sound that can be any tone (high class consonants leading a word restrict the word to rising, falling or low)

(ทอ ทหาร) is just like a ‘t’ and the letter’s name means soldier.  Maybe this soldier is holding one fist (the circle) high in some sort of salute….

(นอ หนู) – ‘n’  the name of the letter is ‘mouse’ or ‘rat.’  This letter looks a lot like an ‘N’ to me.  The connecting line in the English letter is mousing its way along the floor only to scamper up the other side.  

(พอ พาน) like a ‘p,’ and the name of the letter is a type of tray or dish that has a pedestal base.  Let’s just think of it as pedestal-ed plate (จาน) with a big P on it.  

(ฟอ ฟัน) like an ‘f,’ and the name means ‘tooth.’ 

(ภอ สำเภา) – ‘p’ – type of boat (junk).  

(มอ ม้า) ‘m’ – horse

(ยอ ยักษ์) ‘y’ – ‘giant’ *often used as a semi-vowel

(รอ เรือ) – ‘r’ (often pronounced as ‘l’ or half-ass’d ‘r’ *correct pronouciation involves a trill, but this is almost always dropped in colloqual speech)  – boat (any kind)

(ลอ ลิง) ‘l’ – monkey *monkey down on all 4’s with unusually long tail extending high over its head

(วอ แหวน) ‘w’ – a ring *Mnemonic – here someone has presented you with a very odd ring – its far too small to fit on your finger (the circle) and it has a long curved claw jutting out of the top.  Maybe if you just hung the claw over your finger… 

 

Middle and High Consonants Review

I keep noticing lots of posts on other blogs about ways to learn the alphabet.  This has been going on for years.  Just learn the alphabet already.  It doesn’t matter how you memorize it, but you must realize that if you just memorize it and don’t actually try to read with someone who can correct your pronunciation (both to make sure you are reading the letters correctly and learning to work out which class rules apply to the syllable) then you are just wasting your time.  If you are in CM for a week or so sometime and need some help learning the alphabet let me know.  

On with the learnings…

While one may be intimidated by the rather large number of letters in the low class group, its not really that big of deal as you don’t actually need to memorize which letters are in this group.  If you’ve memorized the middle and high class consonants then the low class letters consist of the leftovers.  

So if you have it down fairly well that 

ข ฉ (ฐ) ถ ผ ฝ ศ ษ ส and ห  are all high, then you are well on your way.

If you are also pretty solid that

ก จ (ฎ ฏ) ด ต บ ป and อ or middle class, then you are set.  Everything else is low class.  The ones in ()’s are less important and while you should note them – you don’t need to stress about them.  

Thats 10 high class and 9 low letters whose class you NEED to know.  Years ago when I memorized these on my own, I memorized the following poem for Middle class.

 ไก่ จิก เฎ็ก ฏาย เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง 

let’s break it up even more – 

 • ไก่ จิก  – chicken pecks
 • เฎ็ก ฏาย – kid dies (ฎ and ฏ are identical in sound to ด and ต this is just funky spelling of the words ‘kid’ and ‘die’ to help us remember the middle class group)
 • เด็ก ตาย – kid dies
 • บน ปาก โอ่ง on-mouth-basin 

So imagine 2 kids standing by a big basin (its the big bucket-like thing that was/is used to bathe with when there is no running water) who are attacked and pecked to death by a rabid chicken.   Spend at least 15-20 seconds picturing that image and once you have the vocab down, you are set on the middle class.  Don’t just read my words, you need to actually create an image in your mind for it to stick.  

 ไก่ จิก เฎ็ก ฏาย เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง

Next up – High class.  While there is a poem for this one as well, I didn’t know about it when I was trying to figure out how to learn the different groups and a friend told me that he went with the circles on the letters.

ข ฉ (ฐ) ถ ผ ฝ ศ ษ ส and ห

Notice that except for the first and last letters, all the rest have circles that are ‘inside.’  You can argue about ฉ, but I consider the tail going up over the circle keeping it inside.  So lets make those circles balloons.  Balloons float up.  Up = high.  Thats it.  Worked for him and it worked for me.  

If you want poems for high class, here is one, but its more useful for a Thai kid who is comfortable with the vocab already.  I’d give the balloons a shot if I were you.  

ฃวด ของ ฉัน ใส่ ถุง ผ้า ฝาก ให้ เศรษฐี

bottle-of-mine put (in) bag-cloth leave-with-rich person

 • ฃวด ของ ฉัน – my bottle
 • ใส่ ถุง ผ้า put in cloth bag
 • ฝาก ให้ เศรษฐี leave with rich person