easy thai Archives - LTfaWG

The Long Flush

กดค้างไว้

กรุณา….

กดชักโครก

ค้าง

ไว้สักครุ่ค่ะ

__________

Vocabulary

กรุณา – [กะ รุ นา] please (formal/written)

กด – press/push

ชักโครก toilet (with flush mechanism) *often used to refer to the tank or device as a whole rather than just the bowl

ค้าง – stay; hold (down); be leftover

ไว้ – keep (doing something); d0 something (for later)

สักครุ่ – a moment

 

 

 

LTfaWG – Why study with me?

I realize that while I have created a number of resources here, much of it isn’t very useful for a beginner that doesn’t know where to begin.  So I’m offering myself to you, dear readers.

Reading is ez!  It takes most people about 2 weeks* to go through the alphabet and all the tone rules, however, it will take a bit of regular practice before you are able to fully master/internalize everything.   From there we start reading the Wimpy kid books. We start easy with captions and go back and forth with that while drilling essential phrases until you can handle longer passages.  Then I keep feeding you useful language bits while you keep reading and working out the class/tone rules until you no longer need to think about them. I supply you with flashcards with audio for everything so you can review it.

*Individual results may vary. My system was developed over a period of about 10 years and in the last 5 years or so of teaching Thai privately, it generally took 6 hours of 1 on 1 lessons to cover all the material that you can now find in my online course. The time it takes someone to complete the 50 or so lessons in the online course will likely take you somewhere in the vicinity of 10-20 hours including review time.

Once you are ready for longer passages, we jump around in the Wimpy Kid books with you reading while I create flashcards for the more useful phrases and tell you what things mean. After you have a decent vocab and have begun to figure out how the language works, you can go off on your own or you can cut back your time spent with me and we can go through the whole book together.

It works slightly better in person because the internet in Thailand isn’t what I would call reliable, but via the magic of skype or google voice/vid chat distance really isn’t much of an obstacle.

Key Points/Strategies in my Method –

  • No Textbooks
  • No Phonetics/Transliteration
  • Only Authentic Material that is Interesting (Wimpy Kid books!)
  • SRS Flashcards (So you can’t forget)
  • No Word Lists
  • Fun Super-Useful Phrases (ie – 100 sentence project)
  • No Pressure
  • More Bang  for your Baht

Diary of a Wimpy Kid – Page 6

This is an excerpt from the Thai translation of Diary of a Wimpy Kid which is called ไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน. I can’t stress enough how great a tool this is for diving into reading in a new language. I’ve read the series in Japanese, Korean, Thai and I’m currently struggling through the Taiwanese version. Remember that you aren’t going to understand everything. But there are a number of super useful language bits that are great to pick up in any language. It only helps that the book is actually pretty funny as well.

I would try to read through it before going below to check out the vocab/breakdown. Always give things a once over before you give up thinking it is too hard for you. The only way to get better is to constantly challenge yourself. Just spend less time on boring stuff focus more on the fun stuff.

I have long wanted to do a guide for the entire book, but I think it would be too time consuming and not very lucrative. It would however, be a pretty awesome learning tool.

As some of you already know, when I do private lessons, as soon as you can read the alphabet we start on this book. The real language in this book is far better than any textbook or do-it-yourself book that I have come across.

เดี๋ยวนี้พวกเด็กผู้หญิงเป็นอะไรกันหมดนะ สมัยเรียนประถมมันไม่เห็นจะยุ่งยากขนาดนี้เลย เอาแค่ได้เร็วที่สุดในห้อง พวกผู้หญิงก็ชอบกันหมดแล้ว

และตอนเรียน ป. 5 คนที่วิ่งเร็วที่สุดครือรอนนี่ แมคคอย

เดี๋ยวนี้มันยุ่งยากกว่านั้นเยอะ เด็กผู้หญิงจะชอบดูว่าเราใส่เสื้อผ้าอะไร หรือรวยมั้ย หรือก้นน่ารักมั้ยอะไรประมาณนั้น แล้วเด็กอย่างรอนนี่ แมคคอยก็ได้แต่นั่งเกาหัวแกรก ๆ สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมา

เด็กผู้ชายที่หญิงผู้ชอบมากที่สุดคือไบรซ์ แอนเดอร์สัน ฉันละเซ็งจริงๆ คิดดูสิ ฉันเป็นคนที่เข้ากันได้กับพวกผู้หญิงมาตลอด แต่เด็กอย่างไบรซ์เพิ่งจะมาสนิดกับพวกผู้หญิงแต่ไม่กี่ปีนี้เอง

______________________________________________________________________
Breakdown

เดี๋ยวนี้พวกเด็กผู้หญิงเป็นอะไรกันหมดนะ What is up with girls these days?

สมัยเรียนประถม Back when I was in elementary school

มันไม่เห็นจะยุ่งยากขนาดนี้เลย It wasn’t nearly this complicated

เอาแค่วิ่งได้เร็วที่สุดในห้อง You just had to be the fastest in the (class)room and

พวกผู้หญิงก็ชอบกันหมดแล้ว all the girls would sweat you

และตอนเรียน ป. 5 and back in 5th grade

คนที่วิ่งเร็วที่สุดคือ the fastest runner was

รอนนี่ แมคคอย Ronnie Maccoy

เดี๋ยวนี้มันยุ่งยากกว่านั้นเยอะ These days it’s a lot more complicated.

เด็กผู้หญิงจะชอบดูว่า Girls like to check out

เราใส่เสื้อผ้าอะไร what kinda clothes we wear

หรือรวยมั้ย whether we are rich

หรือก้นน่ารักมั้ย or have a cute ass

อะไรประมาณนั้น and that kinda stuff

แล้วเด็กอย่าง and kids like

รอนนี่ แมคคอย Ronnie Maccoy

ก็ได้แต่นั่งเกาหัวแกรก ๆ just sit around scratching their heads (แกรก ๆ = scratching sound)

สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมา wondering what the hell happened

เด็กผู้ชายที่หญิงผู้ชอบมากที่สุดคือ The boy who the girls like the most is

ไบรซ์ แอนเดอร์สัน Bryce Anderson

ฉันละเซ็งจริงๆ I’m really sick of it.

คิดดูสิ I mean, just think about it –

ฉันเป็นคนที่เข้ากันได้กับพวกผู้หญิงมาตลอด I have ALWAYS gotten along with the girls.

แต่เด็กอย่างไบรซ์ But kids like Bryce

เพิ่งจะมาสนิดกับพวกผู้หญิงแต่ไม่กี่ปีนี้เอง Have only just gotten friendly with the girls in the past couple of years.

_________________________________________________________________________
Really Useful Stuff

เป็นอะไรกันหมด

เป็นอะไรกัน can mean “what’s with them” as well as “what is their relationship/connection”
The use of หมด implies that it is ‘all’ of them. In this case, girls.

ประถม or Prathom refers to the first 6 years of education. Grades 1-6 are ป. 1 – ป. 6.
The ป. is an abbreviation of ประถม and is read as ปอ.

ไม่เห็นจะยุ่งยากขนาดนี้เลย

~ขนาดนี้ is used to clarify the extent of something
Here are a few examples I pulled from Google.

1. ทำไม GPRS ของ TRUEMOVE ถึงได้แพงขนาดนี้อ่ะ
Why is it that using GPRS on TRUEMOVE (mobile network) is this expensive?

2. ทำไม CPU ของผมมันร้อนขนาดนี้
Why is my CPU getting this/so hot?

3. เมืองไทยตอนนี้แย่ขนาดนี้แล้วหรอ
Has Thailand really gotten this bad?

มั้ย is the colloquial pronunciation of ไหม. It is also usually typed this way in a lot of informal online communication.

สงสัยว่า…. – I wonder if/about/that ….
Some fun Googly examples –

1. สงสัยว่าถ้าภรรยาท้อง สามีจะเอาผ้าไปซักที่ไหนคะ?
(I’m) wondering if a wife is pregnant, where can the husband wash his clothes?

2. สงสัยว่าปลวกอาจจะขึ้นบ้านลิง
Wondering if termites might have infested the monkey house.

3. ถ้าสงสัยว่าเพื่อนจะเป็นเกย์ ถามเขาตรงๆเขาจะโกรธไหม?
If you are wondering if your friend is gay and you ask him straight up, is he going to be pissed?

4. นางเอกหนังอวตาร เขาเอาต้นแบบมาจากใคร สงสัยว่าเป็น แอ็งเจลิน่า โจลี่ใช่หรือไม่
As for the female star of Avatar, where did they base her shape/figure on? I’m wondering if it was Angelina Jolie…

สนิดกับ – To be สนิดกับ someone means you are close to them.
It is also used to express the closing of something tightly such as doors or faucets. So a door that was ปิดไม่สนิด would not be closed all of the way.

เข้ากัน – This is similar to the above expression. If 2 things เข้ากัน it means they ‘go well together.’
So in the case of people it means they get along well or are good for each other.

The Middle Class Story

The Middle Class Story

I came up with the middle class story is a quick hook to help total beginners quickly learn to recognize the 7 important Thai middle class consonants.  Although I had been teaching Thai for a few years at this point, it was the first time that I taught a large group and also the first time that I had to adapt my system for people who didn’t know any Thai at all.  It was definitely a catalyst for ramping up the effectiveness of my methodology.  If I could teach a bunch of American exchange students to read Thai, I could teach anybody.

ก็อักษรกลาง อักษรกลางภาษาไทยจะมีทั้งหมด 9 ตัว ก็จะมี  จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ ซึ่งการจะจำแบบนี้ มันจะเป็นเรื่องที่ยาก Brett ก็เลยแนะนำวิธีการจำเป็นเรื่องเป็นราวให้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้ ก็คือ มีเด็กอยู่ 1 คน เค้าชอบเลี้ยงสัตว์ซึ่งสัตว์ที่เค้าเลี้ยงจะมีอยู่ 3 ชนิดก็คือ มีลา มีเต่า แล้วก็มีไก่ ซึ่งทั้ง 3 ชนิดเนี่ย เด็กคนนี้ก็เลยต้องเลี้ยงให้มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ก็เลยเอาไปใส่ไว้ในอ่าง ซึ่งเป็นอ่างน้ำที่ใหญ่ๆ แล้วก็จะต้องเลี้ยงอาหารให้กับมันเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่มีชีวิตรอด ซึ่งอาหารที่เค้าจะให้ก็คือ ใไม้ แล้วถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงมันแล้วเราไม่ ไม่ปิดมันเงี่ย มันก็จะทำให้มันสามารถหนีออกไปได้ใช่ไหม หลบหนีออกไปได้ ฉะนั้นเราต้องหาอะไรสักสิ่งหนึ่งมาปิด ซึ่งฝามันก็หายไปแล้ว ก็เลยใช้านที่มีอยู่ที่บ้านมาปิด ก็จะทำให้มันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในบ้านเรา ที่เราเลี้ยงได้ก็ จบ ก็จะมีครบหมดเลยทั้ง 9 ตัวลองไปหาดูในเรื่องราวเมื่อกี้ (อืม…)

หมายเหตุ….ตัว ฎ ฏ จะไม่มีเพราะมันออกเสียงเหมือน ด ต ตามลำดับอยู่แล้วเลยไม่มีในเรื่อง

 

Sentence Breakdown

ก็อักษรกลาง – So, these middle class consonants…

อักษรกลางภาษาไทยจะมีทั้งหมด 9 ตัว Thai has 9 middle class consonants.

ก็จะมี – They are..ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ

ซึ่งการจะจำแบบนี้ – and so remembering them like this

มันจะเป็นเรื่องที่ยาก – can be difficult

Brett ก็เลยแนะนำวิธีการจำเป็นเรื่องเป็นราว – So Brett came up with a story

ให้ง่ายๆ – to make it easier.

ดังต่อไปนี้ – As follows…

ก็คือ มีเด็กอยู่ 1 คน – So there is this kid…

เค้าชอบเลี้ยงสัตว์ – and he likes keeping pets.

ซึ่งสัตว์ที่เค้าเลี้ยงจะมีอยู่ 3 ชนิด and he has 3 different pets (kinds).

ก็คือ มีลา He’s got a fish.

มีเต่า a turtle

แล้วก็มีไก่ and a chicken

ซึ่งทั้ง 3 ชนิดเนี่ย and so all 3 of these animals

เด็กคนนี้ – so this kid

ก็เลยต้องเลี้ยงให้มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ – takes care of all of these animals

ก็เลยเอาไปใส่ไว้ในอ่าง and keeps them in a basin (that shower bucket thing)

ซึ่งเป็นอ่างน้ำที่ใหญ่ๆ a big bucket/basin

แล้วก็จะต้องเลี้ยงอาหารให้กับมัน – and of course he needs to feed them

เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่มีชีวิตรอด because if he didn’t how would they survive?

ซึ่งอาหารที่เค้าจะให้ก็คือ and he feeds them

ไม้ leaves

แล้วถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงมันแล้วเราไม่ so if we have these animals

ไม่ปิดมันเงี่ย and we don’t close/cover (up the basin)

มันก็จะทำให้มันสามารถหนีออกไปได้ใช่ไหม they’d be able to get out (of the basin where they are kept) right?

หลบหนีออกไปได้  they’d be able to escape

ฉะนั้นเราต้องหาอะไรสักสิ่งหนึ่งมาปิด – so we need to have something to cover the basin with

ซึ่งฝามันก็หายไปแล้ว – but we lost the lid

ก็เลยใช้าน – so we use a plate

ที่มีอยู่ที่บ้านมาปิด from the house to close it up

ก็จะทำให้มันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในบ้านเรา which allows them to stay in the house

ที่เราเลี้ยงได้ก็ จบ so we can take care of them.  That’s it.

ก็จะมีครบหมดเลยทั้ง 9 ตัว Oh, and there are actually 9 letters in all.

ลองไปหาดูในเรื่องราวเมื่อกี้ (อืม…) But if you check the story I just told…

หมายเหตุ….ตัว ฎ ฏ the reason the othe other 2 letters ฎ ฏ

จะไม่มี are left out

เพราะมันออกเสียงเหมือน ด ต  because they sound the same as ด and ต

This is not a Diary

Excerpt from เด็กไม่เอาถ่าน  

วันอังคาร

ก่อนอื่นฉันขอบอกให้ชัดๆ ไปเลยว่า

นี่เป็นบันทึกประจำวัน   

ไม่ใช่ไดอารี่ ถึงบนหน้าปกมันจะเขียนไว้ว่าอย่างนั้นก็เถอะ

เมื่อตอนที่แม่ออกไปซื้อมันมาน่ะ

ฉันก็ ย้ำนัก ย้ำหนา แล้วว่าอย่าเอาเล่มที่เขียนว่า “ไดอารี่” มา   

คิดดูสิ ถ้าเกิดมีเจ้าโง่ที่ไหนมาเห็นฉันถือสมุดเล่มนี้เดินไปเดินมา

แล้วเข้าใจผิดละก็

แล้วก็อีกอย่างนะ

ต้องบอกให้เคลียร์ๆ กันตรงนี้เลยว่า

นี่เป็นความคิดของแม่ ไม่ใช่ความคิดฉัน   

แล้วถ้าแม่คิดว่าฉันจะเขียน “ความรู้สึก”  ของฉัน

หรืออะไร ทำนองนั้นลงในนี้ละก็ แสดงว่าแม่เพี้ยนไปแล้ว 

เพราะฉะนั้น อย่ามาหวังซะให้ยากว่าฉันจะ เขียนว่า  

“ไดอารี่ที่รัก” อย่างนั้น “ไดอารี่ที่รัก”  อย่างนี้  

เหตุผลเดียวจริงๆ ที่ฉันยอมเขียนก็คือ

ฉันเกิดคิดได้ว่า อีกหน่อยพอฉันรวยและมีชื่อเสียงแล้วนะ

ฉันก็จะได้ไม่ต้องมาคอยตอบคำงี่เง่าทั้งวันไงละ

Reporter A – “เกรกอรี่! ช่วยเล่าเรื่องสมัยเด็กใ้ห้เราฟังหน่อย!”

Reporter B – “วุ้ย คุณนี่ ทั้งหล่อทั้งฉลาดมาตั้งแต่เกิดเลยเหรอค้า”

Greg – “เิอ้านี่บันทึกประจำวันของผมเอาไปอ่านซะ”

สมุดเล่มนี้จะช่วยได้มากเลย ****************************************************************************

วันอังคาร

ก่อนอื่นฉันขอบอกให้ชัดๆ ไปเลยว่า – first off, I want to make it very clear that  

 

นี่เป็นบันทึกประจำวัน – this is a journal 

 

ไม่ใช่ไดอารี่  – not a diary

 

ถึงบนหน้าปกมันจะเขียนไว้ว่า as for the cover saying  

 

อย่างนั้น that (diary)

 

 ก็เถิะ – whatever (I don’t care, it doesn’t matter)

 

เมื่อตอนที่ – When 

 

แม่ออกไปซื้อมันมาน่ะ – my mom went out to go buy it  

 

ฉันก็ ย้ำนัก ย้าหนา แล้วว่า – I told her a million times..

 

อย่าเอาเล่มที่เขียนว่า “ไดอารี่” มา – not to come back with a book that said diary (on the cover)

 

 

คิดดูสิ I mean, think about it..

 

ถ้าเกิด what if

 

มีเจ้าโง่ที่ไหนมาเห็นฉัน some idiot came along and

 

ถือสมุดเล่มนี้เดินไปเดินมา – saw me walking around carrying this book (that says diary on the cover)

 

แล้วเข้าใจผิดละก็ – and misunderstands?

 

แล้วก็อีกอย่างนะ – And another thing..

 

ต้องบอกให้เคลียร์ๆ กันตรงนี้เลยว่า – that needs to be said (made clear, pointed out)

 

นี่เป็นความคิดของแม่ – This was my mother’s idea.

 

 ไม่ใช่ความคิดฉัน – Not mine.

 

 

แล้วถ้าแม่คิดว่า – If my mom thinks that..

 

ฉันจะเขียน “ความรู้สึก”  ของฉัน – I’m going to write about my ‘feelings’..

 

หรืออะไร  ทำนองนั้น – or any other gushing nonsense

 

ลงในนี้ละก็ – in this book, well.. 

 

แสดงว่า – then it shows that

 

แม่เพี้ยนไปแล้ว – my mother has gone mad

 

เพราะฉะนั้น  s

อย่ามาหวังซะ  ให้ยากว่าฉันจะ – don’t get your hopes up/expect to see me 

 เขียนว่า  “ไดอารี่ที่รัก”  – writing ‘dear diary’ this

อย่างนั้น “ไดอารี่ที่รัก”  อย่างนี้ – or ‘dear diary’ that

 

 

เหตุผลเดียวจริงๆ – And the main reason… 

 

ที่ฉันยอมเขียนก็คือ – I’ve agreed to write this is .. 

 

ฉันเกิดคิดได้ว่า -I realized that 

 

อีกหน่อยพอฉันรวย – before long I will be rich

 

และมีชื่อเสียงแล้วนะ – and famous..

 

ฉันก็จะได้ไม่ต้อง – I won’t have to 

 

มาคอยตอบคำงี่เง่าวันไงละ – wait around answering stupid questions 

 

Reporter A – “เกรกอรี่! ช่วยเล่าเรืองสมัยเด็กใ้ห้เราฟังหน่อย!”

 – Gregory ! Please tell us all about your childhood!

 

Reporter B – “วุ้ย คุณนี่ ทั้งหล่อทั้งฉลาดมาตั้งแต่เกิดเลยเหรอค้า”

-Oooh, have you always been this handsome and clever?

 

Greg – “เิอ้านี่บันทึกประจำวันของผมเอาไปอ่านซะ”

-Here, just go read my journal.

 

สมุดเล่มนี้จะช่วยได้มากเลย – See, this book will be a big help.  

 

 

 

แฟนฉัน – Fan Chan Excerpt

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=dXQoPhNA8uk]

Here is a short clip with plenty of good stuff in it.   Watch and listen.  Try to pick out what you do know.  

Always focus on what you do know and let the things you don’t know pass over you.

Tone Up

Being able to say the correct tone is great and all, but ultimately if you want to speak ชัด-ly, it all comes down to rhythm.  Reading stuff out loud helps.  Having a native speaker correct you is good also.  If this isn’t convienent, then just having the original audio for a body of text is fine as well.   Start easy.  Look for interesting content.   Listen to it a lot.  If you need help finding interesting content, just ask.  

Here are some easy common examples:  

ไป ไหน มา      common-rising-common

ว่า จะ ใด         falling-low-common

ไม่ ว่าง             f – f

ไ ม่ ได้ ไป     f – f- c

วัน นี้  เหรอ   c-high-r

Another Vid – Mostly English

This is the 2nd vid I did like this.  The first one is coming soon.   Let me know if you want more stuff like this.  I did it because of some requests on my youtube channel a while back.

Also, I’m probably going to Bangkok for a few days at the end of this month if anybody wants to meet up and/or get a lesson I should have some free time.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EgSpD2SSFQs]

ในป่าละเมาะ – Part 4

 

In a Grove continues.  As usual, make a solid attempt to read the thing before scrolling down to my expla-trans-la-nations.   What has become of the young girl?

คำให้การของหญิงชราโดยการสอบสวนของหัวหน้าคณะผู้รับผิดชอบคดี

ใช่เจ้าค่ะท่าน ศพนั่นคือคนที่แต่งงานกับลูกสาวอิฉันเอง เขาไม่ใช่คนโตเกียวดอกเจ้าค่ะ แต่เป็นซามุไรในเมืองโคคุฟุ จังหวัดวาคาซะ เขาชื่อคานาซาวะ โนะ ทาเคฮิโกะ อายุยี่สิบหกปี ท่าทางเป็นคนสุภาพ อิฉันว่าเขาไม่น่าจะไปทำให้ใครขัดเคืองนะเจ้าคะ 


ลูกสาวอิฉันหรือเจ้าคะ  มันชื่อมาซาโกะเจ้าค่ะ อายุเพิ่งสิบเก้า เป็นคนใจกล้ารักสนุก แต่นอกจากพ่อทาเคฮิโกะแล้วอิฉันว่ามันไม่เคยรู้จักผู้ชายที่ไหนดอกเจ้าค่ะ มาซาโกะมันเป็นคนหน้าเล็กรูปไข่ ผิวคล้ำ แล้วก็มีไฝตรงใต้ตาซ้ายเม็ดหนึ่ง


เมื่อวานพ่อทาเคฮิโกะพาลูกสาวอิฉันออกเดินทางไปวาคาซะ โชคร้ายจริงๆ ที่เรื่องมาลงเอยอย่างนี้ ไม่รู้ป่านนี้ลูกสาวอิฉันจะเป็นยังไงบ้าง อิฉันทำใจแล้วล่ะเจ้าค่ะเรื่องลูกเขยน่ะ  แต่ตอนนี้อิฉันห่วงลูกสาวจนไม่เป็นอันกินอันนอน ท่านเจ้าขา ได้โปรดเห็นแก่สวรรค์ ช่วยพลิกแผ่นดินหาลูกสาวอิฉันให้ด้วยนะเจ้าคะ  อิฉันชังไอ้โจรใจโหดทาโจมารุนี่หรือจะชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะ ทำกับลูกเขยอิฉันคนเดียวยังไม่พอ กับลูกสาวอิฉันมันยัง……. (คำสุดท้ายหายไปกับเสียงสะอื้น)

*******************************************************************************************

 

คำให้การของหญิงชราโดยการสอบสวนของหัวหน้าคณะผู้รับผิดชอบคดี

Testimony of the หญิงชรา (old woman)

First paragraph –

ใช่เจ้าค่ะท่าน ศพนั่นคือคนที่แต่งงานกับลูกสาวอิฉันเอง เขาไม่ใช่คนโตเกียวดอกเจ้าค่ะ แต่เป็นซามุไรในเมืองโคคุฟุ จังหวัดวาคาซะ เขาชื่อคานาซาวะ โนะ ทาเคฮิโกะ อายุยี่สิบหกปี ท่าทางเป็นคนสุภาพ อิฉันว่าเขาไม่น่าจะไปทำให้ใครขัดเคืองนะเจ้าคะ

ใช่เจ้าค่ะท่าน That’s correct sir.

ศพนั่น that corpse

คือคนที่  is the person

แต่งงานกับลูกสาวอิฉันเอง  who is married to my daughter

 เขาไม่ใช่คนโตเกียวดอกเจ้าค่ะ  He isn’t from Tokyo (ไม่ดอก = ไม่หรอก)

แต่เป็นซามุไร but rather he is a samurai

ในเมืองโคคุฟุ From kokufu (place name)

จังหวัดวาคาซะ in the province of Wakasa

 เขาชื่อคานาซาวะ โนะ ทาเคฮิโกะ  His name was Kanazawa no Takehiro (Thai transliteration is wrong so I’m putting what it should be)

อายุยี่สิบหกปี aged 26

ท่าทางเป็นคนสุภาพ he was polite (good-natured)

อิฉันว่าเขา  I’d say that he…

ไม่น่าจะ  wouldn’t likely …

ไปทำให้ใครขัดเคืองนะเจ้าคะ  have made anyone angry at him

Paragraph 2 –

  ลูกสาวอิฉันหรือเจ้าคะ  มันชื่อมาซาโกะเจ้าค่ะ อายุเพิ่งสิบเก้า เป็นคนใจกล้ารักสนุก แต่นอกจากพ่อทาเคฮิโกะแล้วอิฉันว่ามันไม่เคยรู้จักผู้ชายที่ไหนดอกเจ้าค่ะ มาซาโกะมันเป็นคนหน้าเล็กรูปไข่ ผิวคล้ำ แล้วก็มีไฝตรงใต้ตาซ้ายเม็ดหนึ่ง

 ลูกสาวอิฉันหรือเจ้าคะ  my daughter?
มันชื่อมาซาโกะเจ้าค่ะ her name is Masago
อายุเพิ่งสิบเก้า she’s only 19
เป็นคนใจกล้ารักสนุก she is courageous and loves having fun
 แต่นอกจากพ่อทาเคฮิโกะแล้ว  but aside from Takehiro…
อิฉันว่ามันไม่เคยรู้จักผู้ชายที่ไหนดอกเจ้าค่ะ she hasn’t consorted with any other men
มาซาโกะมันเป็นคนหน้าเล็กรูปไข่ Masago she has a small oval-face (lit. egg shaped)
ผิวคล้ำ  with a dark complexion
แล้วก็มีไฝตรงใต้ตาซ้ายเม็ดหนึ่ง and she has a mole under her left eye
Paragraph 3 –
 เมื่อวานพ่อทาเคฮิโกะพาลูกสาวอิฉันออกเดินทางไปวาคาซะ โชคร้ายจริงๆ ที่เรื่องมาลงเอยอย่างนี้ ไม่รู้ป่านนี้ลูกสาวอิฉันจะเป็นยังไงบ้าง อิฉันทำใจแล้วล่ะเจ้าค่ะเรื่องลูกเขยน่ะ  แต่ตอนนี้อิฉันห่วงลูกสาวจนไม่เป็นอันกินอันนอน ท่านเจ้าขา ได้โปรดเห็นแก่สวรรค์ ช่วยพลิกแผ่นดินหาลูกสาวอิฉันให้ด้วยนะเจ้าคะ  อิฉันชังไอ้โจรใจโหดทาโจมารุนี่หรือจะชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะ ทำกับลูกเขยอิฉันคนเดียวยังไม่พอ กับลูกสาวอิฉันมันยัง……. (คำสุดท้ายหายไปกับเสียงสะอื้น)
 เมื่อวาน  Yesterday
พ่อทาเคฮิโกะ  Takehiro (Why is she saying พ่อ ?  maybe because he is a samurai meaning he has high status so she calls him พ่อ ?)
พาลูกสาวอิฉัน took my daughter
ออกเดินทางไปวาคาซะ  out to Wakasa
โชคร้ายจริงๆ  Such a terrible fate.
ที่เรื่องมาลงเอยอย่างนี้ that they encoutered such as this
ไม่รู้ป่านนี้  Even now, I still don’t know
ลูกสาวอิฉันจะเป็นยังไงบ้าง  what has become of my daughter
อิฉันทำใจแล้วล่ะเจ้าค่ะเรื่องลูกเขยน่ะ I’ve already accepted what has happened to my son in law (ลูกเขย)
แต่ตอนนี้อิฉันห่วงลูกสาวจนไม่เป็นอันกินอันนอน but I am still worried about my daughter and can’t sleep a wink
 ท่านเจ้าขา sir
ได้โปรดเห็นแก่สวรรค์ ช่วยพลิกแผ่นดินหาลูกสาวอิฉันให้ด้วยนะเจ้าคะ
 ช่วยพลิกแผ่นดิน help turn up the ground
 (leave no stone unturned in japanese – divide all the vegetation たとい草木を分けましても….)
หาลูกสาวอิฉันให้ด้วยนะเจ้าคะ  to find my daughter
อิฉันชังไอ้โจรใจโหด  I detest this ruthless thief….
ทาโจมารุนี่หรือจะชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะ  Tajomaru or whatever vile name he is known as..
 

ทำกับลูกเขยอิฉันคนเดียวยังไม่พอ taking my son-in-law wasn’t enough ..
กับลูกสาวอิฉันมันยัง…….  he had to go and take my daughter as well
(คำสุดท้ายหายไปกับเสียงสะอื้น) the rest of her words were lost in tears

 

Slot Machine – ผ่าน

If you aren’t much of a reader to begin with, reading in a different language isn’t likely to change things.  How about music lyrics?

You should look up this song on youtube.

I’ll explain the chorus and give vocab for everything else, but I’d rather not translate it all.

 

ไม่ว่าเจอสิ่งใด เนิ่นนานไปก็แปรเปลี่ยน สักวัน

เคยวิ่งตามความฝัน แต่บางครั้งก็ต้องหยุด แค่นั้น

เมื่อก่อนเคยรัก เคยผูกพัน

แต่มาวันนี้เหมือนเป็นเพียง คนเคยได้รู้จักกัน

วันนี้มีสุขใจ แต่ต่อไปสักวันคง วุ่นวาย

หากความทุกข์ทนจางหาย อาจจะมองเห็นความสุข อีกครั้ง

จึงทำให้ฉัน ได้เข้าใจ

ทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าไร ฉันจะก้าวเดินต่อไป

อย่าลืมเรื่องราวที่ผ่านที่เคยได้เจ็บช้ำ

ยังมีเรื่องราวที่ดีที่เคยได้จดจำ

เก็บคืนและวันที่ผ่านที่เคยได้ปวดร้าว

ยังมีเรื่องราวที่ดีที่รอให้จดจำ

วันที่ทำผิดไป อาจเจอใครที่เข้าใจ สักคน

ในความมืดมนสับสน อาจเจอคนที่จริงใจ ไม่ยากนัก

จึงทำให้ฉัน ได้มั่นใจ

ทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าไร ฉันจะก้าวเดินต่อไป

อย่าลืมเรื่องราวที่ผ่านที่เคยได้เจ็บช้ำ

ยังมีเรื่องราวที่ดีที่เคยได้จดจำ

เก็บคืนและวันที่ผ่านที่เคยได้ปวดร้าว

ยังมีเรื่องราวที่ดีที่รอให้จดจำ

ในความมืดมิดยังมีดวงดาว

และแดดยามเช้าพาให้เราก้าวไป

อย่าลืมเรื่องราวที่ผ่านที่เคยได้เจ็บช้ำ

ยังมีเรื่องราวที่ดีที่เคยได้จดจำ

เก็บคืนและวันที่ผ่านที่เคยได้ปวดร้าว

ยังมีเรื่องราวที่ดีที่รอให้จดจำ
***********************************************************************************************

อย่าลืม  don’t forget (about)

เรื่องราว  story; tale

ที่ผ่าน  that has passed

ที่เคยได้เจ็บช้ำ that hurt us in the past

ยังมีเรืองราวที่ดี  there are still good things

ที่เคยได้จดจำ  things (worth) {to} remember(ing)

เก็บคืนและวัน hold onto the nights and the days…

ที่ผ่าน that passed…

ที่เคยได้ปวดร้าว  that hurt so much

ยังมีเรืองราว we still have  ( the parts of our story; our history)

ที่ดี  that are good

ที่รอใ้ห้จดจำ that we can (look forward) to remembering  **This line may confuse some of you, but the  รอใ้ห้จดจำ implies an eagerness to have memories of things yet to come.

So if I were to English-ify the meaning of chorus so you could sing it in English, it might go something like this:

Don’t fooor-get   ’bout us

’bout all we’ve been through

there was some good we should ….  should still remember

allll thooose nights and days we had together

there’s still some more good things we can remember (yet to come)

*************************************************************

Vocab –

ไม่ว่า no matter 

เจอ meet, encounter

สิ่งใด     anything

เนิ่นนาน(ไป)  (after) a long time

ก็    then…

แปรเปลี่ยน change

สักวัน     someday

วิ่งตามความฝัน to go after your dreams 

แต่ but

บางครั้ง sometimes

ก็  well…

ต้องหยุด  you gotta stop

แค่นั้น that’s all

เมื่อก่อน  before

เคยรัก  there was love/we had love

เคยผูกพัน we had something together (lit. we were tied)

แต่มาวันนี้  but now…(but come today)

เหมือนเป็นเพียง  its like there is only…

คนเคยได้รู้จักกัน  (2) people who just used to know each other

วันนี้มีสุขใจ  everythings ok today (for now)

แต่ต่อไป  สักวัน  but someday (in the future)

คง   will probably

วุ่นวาย   be a mess

Chorus

หาก  if

ความทุกข์ทน suffering

จางหาย fades away 

อาจจะ maybe

มองเห็น see

ความสุข happiness

อีกครั้ง once more

จึง   then

ทำให้ฉัน it will enable me

ได้เข้าใจ to understand

ทุกสิ่ง everything

เปลี่ยนผัน changes

สักเท่าไร  to some extent ( at least a little)

ฉันจะ  I will

ก้าวเดิน move on (lit. step+walk)

ต่อไป forward/onward 

CHORUS

วันที่ทำผิดไป อาจเจอใครที่เข้าใจ สักคน

ในความมืดมนสับสน อาจเจอคนที่จริงใจ ไม่ยากนัก

จึงทำให้ฉัน ได้มั่นใจ

ทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าไร ฉันจะก้าวเดินต่อไป