Books Archives - LTfaWG

Scalawag Child

Wimpy Kid - The Last Straw

ไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน เล่ม 3

ตอน ฟางเส้นสุดท้าย

เจ้าเกร็ก เด็ก
หลงตัวเอง
กลับมาสร้างความปั่นป่วนชวนฮากัันอีกครั้ง

วางจำหน่ายในงานมหกรรมหนังสือฯ
พุธที่ 12 ตุลาคม 2554

Thanks to Maarten for letting me know.

Thai is Easy

I’ve been saying it for years, but now here you have it in print. Thanks to Scott in Pat-ville for the pic.

Your Favorite Dic.

These days, the only dictionary I use for Thai is http://dict.longdo.com/.  It is very possible that there are better dictionaries out there.  I know that there are a few others that access the same information as the above site, but I haven’t spent any time looking because there hasn’t been any need.  If anyone knows of better ones, please let me know.

Here are the main reasons why I’ve been using this one –

 1. No transliteration + it usually has the Thai phonetic spelling for words with multiple or odd pronunciations.
 2. Search results for definitions at the top are in Thai.  Often times the Thai def will give you a much better idea how to use the word as opposed to the Eng def.
 3. Many of the words have usage examples.
 4. Many words also have entries in Japanese and Chinese (as well as French and German) that occasionally appear in the results.

As an example I’ll use อึมครึม which I SRS’d fairly recently and haven’t seen again since.

อึมครึม [ADJ] nondescript, Example: บรรยากาศทางการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีลักษณะอึมครึม โดยพร้อมที่จะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบและนอกระบบได้ตลอดเวลา, Thai definition: ภาวะนิ่งงัน ยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ชัดเจน

Choose Your Own Adventure

Remember in the last post how I was comparing reading wikipedia to CYOA?  Well, it appears that those books were translated into about 40 languages and Thai was one of them.  I scoured the net for 2nd-hand book stores and managed to order about 9 of them.  The first 4 of which I received yesterday.

Return to the Cave of Time or เจาะถ้ำมหัศจรรย์

So here is the warning where they tell you not to read the book straight through.

คำเตื่อน!

อย่า! อ่านหนังสือเล่มนี้รวดเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ
เพราะแต่ละหน้าเต็มไปด้วยการผจญภัยหลายหลากรสที่คุณต้องประสบในขณะท่องไปในกาลเวลา ภายในถ้ำมหัศจรรย์
ตลอดเวลาที่คุณอ่านอยู่นั้น
มันเรียกร้องคุณให้ต้องตัดสินใจเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง
อันอาจจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ หรือสู่ความหายนะก็ได้
การผจญภัยหลายรสหลายขาติ ที่อุบัติขึ้้นในถ้ำมหัศจรรย์นั้น
เป็นผลจากการตัดสินใจของคุณทั้งน้ัน จงไปเถอะ
ไปตามคำชี้แนะดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นภายในถ้ำมหัศจรรย์
ในเมื่อคุณเลือกหนทางของคุณเองแล้ว
จำไว้ ถ้ำมหัศจรรย์ สามารถชักนำคุณไปในกาลเวลาได้ทั้งใน
อดีตกาลและอนาคตกาล หรือแม้แต่ไปสู่ภพไดๆ ในอีกภพหนึ่งของตัวเราเอง
ขอให้โชคดี!

อย่า! อ่านหนังสือเล่มนี้รวดเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ เพราะแต่ละหน้าเต็มไปด้วยการผจญภัยหลายหลากรสที่คุณต้องประสบในขณะท่องไปในกาลเวลา ภายในถ้ำมหัศจรรย์ ตลอดเวลาที่คุณอ่านอยู่นั้น มันเรียกร้องคุณให้ต้องตัดสินใจเลือกเอาทางใดทางหนึ่งอันอาจจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ หรือสู่ความหายนะก็ได้
การผจญภัยหลายรสหลายขาติ ที่อุบัติขึ้้นในถ้ำมหัศจรรย์นั้นเป็นผลจากการตัดสินใจของคุณทั้งน้ัน จงไปเถอะ ไปตามคำชี้แนะดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นภายในถ้ำมหัศจรรย์ในเมื่อคุณเลือกหนทางของคุณเองแล้ว
จำไว้ ถ้ำมหัศจรรย์ สามารถชักนำคุณไปในกาลเวลาได้ทั้งในอดีตกาลและอนาคตกาล หรือแม้แต่ไปสู่ภพไดๆ ในอีกภพหนึ่งของตัวเราเอง
ขอให้โชคดี!

Well done Edward.  Well done.

Diary of a Wimpy Kid – Part 4

First Post – Previous Post

Page 2

อย่างที่ว่าแหละ วันหนึ่งจะต้องมีชื่เสียงโด่งดังแน่ แต่ตอนนี้ฉันต้องมาติดแหง็กอยู่กับพวกซื่อบื้อในโรงเรียนมัธยม

Page 3

พูดจริงๆนะ ฉันว่าโรงเรียนมัธยมนี่เป็นความคิดที่ไม่ได้เรื่องที่สุดเท่าที่เคยมีมา ดูซิ เด็กๆ อย่างพวกฉันต้องมาอยู่รวมกับพวกลิงกอริลล่าที่ต้องโกนหนวดวันละสองหน

แล้วพวกผู้ใหญ่ก็มาทำเป็นงงว่าทำไมถึงมีการรับแกกันในโรงเรียนมัธยมอยู่เรื่อย

ถ้าเป็นฉันนะ ฉันไม่แบ่งชั้นเรียนตามอายุร้อก ฉันจะแบ่งตามความสูง แต่ก็นั่นแหละ ถ้าเป็นแบบนั้นเจ้าเปี๊ยกอย่างชีรักกุปต้าต้องยังอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งแหงๆ

*********************************************************************

Breakdown

Page 2

อย่างที่ว่าแหละ – it’s just like I said

วันหนึ่ง – someday

จะต้องมีชื่เสียงโด่งดังแน่ – I’m gonna be super famous

แต่ตอนนี้ – but for now

ฉันต้องมาติดแหง็กอยู่ – I’m stuck

กับพวกซื่อบื้อในโรงเรียนมัธยม – here with these idiots at school

Page 3

พูดจริงๆนะ – I’m serious

ฉันว่าโรงเรียนมัธยมนี่ – I’m saying that this school thing

เป็นความคิดที่ไม่ได้เรื่องที่สุดเท่าที่เคยมีมา – is the stupidest idea ever

ดูซิ – I mean look (think about it)

เด็กๆ อย่างพวกฉัน kids like me

ต้องมาอยู่รวมกับ – are put together with

พวกลิงกอริลล่า – these gorillas

ที่ต้องโกนหนวด – who need to shave

วันละสองหน – twice a day

แล้วพวกผู้ใหญ่ – and the adults

ถ้าเป็นฉันนะ – if it was me (up to me)

ฉันไม่แบ่งชั้นเรียนตามอายุร้อก – I wouldn’t divide the grades based on age

ฉันจะแบ่งตามความสูง – I’d split it up according to height

แต่ก็นั่นแหละ – but..

ถ้าเป็นแบบนั้น – if it was like that

เจ้าเปี๊ยก – shorties

อย่างชีรักกุปต้า – like Chirak Gupta

ต้องยังอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งแหงๆ will be stuck in kindergarten

หอคอยทมิฬ

ชายชุดดำหนีข้ามทะเลทราย มือปืนรุดไล่ตาม

ทะเลทรายแห่งนี้กว้างแผ่ไปทุกทิศดุจเป็นเงาของท้องฟ้า จัดเป็นสุดยอดแห่งทะเลทราย ท้องทรายขาว แดดแผดพร่า แห้งผาก เตียนโล่ง แต่ยังอุตส่าห์มีทิวเขาหลบตรงขอบฟ้าหลัว และดงหญ้าปีศาจที่มาของฝันหวาน ฝันร้าย และความตาย นานๆ ครั้งจะเห็นช่วงหนึ่งของทางหลวง

Diary of a Wimpy Kid – Page 6

This is an excerpt from the Thai translation of Diary of a Wimpy Kid which is called ไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน. I can’t stress enough how great a tool this is for diving into reading in a new language. I’ve read the series in Japanese, Korean, Thai and I’m currently struggling through the Taiwanese version. Remember that you aren’t going to understand everything. But there are a number of super useful language bits that are great to pick up in any language. It only helps that the book is actually pretty funny as well.

I would try to read through it before going below to check out the vocab/breakdown. Always give things a once over before you give up thinking it is too hard for you. The only way to get better is to constantly challenge yourself. Just spend less time on boring stuff focus more on the fun stuff.

I have long wanted to do a guide for the entire book, but I think it would be too time consuming and not very lucrative. It would however, be a pretty awesome learning tool.

As some of you already know, when I do private lessons, as soon as you can read the alphabet we start on this book. The real language in this book is far better than any textbook or do-it-yourself book that I have come across.

เดี๋ยวนี้พวกเด็กผู้หญิงเป็นอะไรกันหมดนะ สมัยเรียนประถมมันไม่เห็นจะยุ่งยากขนาดนี้เลย เอาแค่ได้เร็วที่สุดในห้อง พวกผู้หญิงก็ชอบกันหมดแล้ว

และตอนเรียน ป. 5 คนที่วิ่งเร็วที่สุดครือรอนนี่ แมคคอย

เดี๋ยวนี้มันยุ่งยากกว่านั้นเยอะ เด็กผู้หญิงจะชอบดูว่าเราใส่เสื้อผ้าอะไร หรือรวยมั้ย หรือก้นน่ารักมั้ยอะไรประมาณนั้น แล้วเด็กอย่างรอนนี่ แมคคอยก็ได้แต่นั่งเกาหัวแกรก ๆ สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมา

เด็กผู้ชายที่หญิงผู้ชอบมากที่สุดคือไบรซ์ แอนเดอร์สัน ฉันละเซ็งจริงๆ คิดดูสิ ฉันเป็นคนที่เข้ากันได้กับพวกผู้หญิงมาตลอด แต่เด็กอย่างไบรซ์เพิ่งจะมาสนิดกับพวกผู้หญิงแต่ไม่กี่ปีนี้เอง

______________________________________________________________________
Breakdown

เดี๋ยวนี้พวกเด็กผู้หญิงเป็นอะไรกันหมดนะ What is up with girls these days?

สมัยเรียนประถม Back when I was in elementary school

มันไม่เห็นจะยุ่งยากขนาดนี้เลย It wasn’t nearly this complicated

เอาแค่วิ่งได้เร็วที่สุดในห้อง You just had to be the fastest in the (class)room and

พวกผู้หญิงก็ชอบกันหมดแล้ว all the girls would sweat you

และตอนเรียน ป. 5 and back in 5th grade

คนที่วิ่งเร็วที่สุดคือ the fastest runner was

รอนนี่ แมคคอย Ronnie Maccoy

เดี๋ยวนี้มันยุ่งยากกว่านั้นเยอะ These days it’s a lot more complicated.

เด็กผู้หญิงจะชอบดูว่า Girls like to check out

เราใส่เสื้อผ้าอะไร what kinda clothes we wear

หรือรวยมั้ย whether we are rich

หรือก้นน่ารักมั้ย or have a cute ass

อะไรประมาณนั้น and that kinda stuff

แล้วเด็กอย่าง and kids like

รอนนี่ แมคคอย Ronnie Maccoy

ก็ได้แต่นั่งเกาหัวแกรก ๆ just sit around scratching their heads (แกรก ๆ = scratching sound)

สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมา wondering what the hell happened

เด็กผู้ชายที่หญิงผู้ชอบมากที่สุดคือ The boy who the girls like the most is

ไบรซ์ แอนเดอร์สัน Bryce Anderson

ฉันละเซ็งจริงๆ I’m really sick of it.

คิดดูสิ I mean, just think about it –

ฉันเป็นคนที่เข้ากันได้กับพวกผู้หญิงมาตลอด I have ALWAYS gotten along with the girls.

แต่เด็กอย่างไบรซ์ But kids like Bryce

เพิ่งจะมาสนิดกับพวกผู้หญิงแต่ไม่กี่ปีนี้เอง Have only just gotten friendly with the girls in the past couple of years.

_________________________________________________________________________
Really Useful Stuff

เป็นอะไรกันหมด

เป็นอะไรกัน can mean “what’s with them” as well as “what is their relationship/connection”
The use of หมด implies that it is ‘all’ of them. In this case, girls.

ประถม or Prathom refers to the first 6 years of education. Grades 1-6 are ป. 1 – ป. 6.
The ป. is an abbreviation of ประถม and is read as ปอ.

ไม่เห็นจะยุ่งยากขนาดนี้เลย

~ขนาดนี้ is used to clarify the extent of something
Here are a few examples I pulled from Google.

1. ทำไม GPRS ของ TRUEMOVE ถึงได้แพงขนาดนี้อ่ะ
Why is it that using GPRS on TRUEMOVE (mobile network) is this expensive?

2. ทำไม CPU ของผมมันร้อนขนาดนี้
Why is my CPU getting this/so hot?

3. เมืองไทยตอนนี้แย่ขนาดนี้แล้วหรอ
Has Thailand really gotten this bad?

มั้ย is the colloquial pronunciation of ไหม. It is also usually typed this way in a lot of informal online communication.

สงสัยว่า…. – I wonder if/about/that ….
Some fun Googly examples –

1. สงสัยว่าถ้าภรรยาท้อง สามีจะเอาผ้าไปซักที่ไหนคะ?
(I’m) wondering if a wife is pregnant, where can the husband wash his clothes?

2. สงสัยว่าปลวกอาจจะขึ้นบ้านลิง
Wondering if termites might have infested the monkey house.

3. ถ้าสงสัยว่าเพื่อนจะเป็นเกย์ ถามเขาตรงๆเขาจะโกรธไหม?
If you are wondering if your friend is gay and you ask him straight up, is he going to be pissed?

4. นางเอกหนังอวตาร เขาเอาต้นแบบมาจากใคร สงสัยว่าเป็น แอ็งเจลิน่า โจลี่ใช่หรือไม่
As for the female star of Avatar, where did they base her shape/figure on? I’m wondering if it was Angelina Jolie…

สนิดกับ – To be สนิดกับ someone means you are close to them.
It is also used to express the closing of something tightly such as doors or faucets. So a door that was ปิดไม่สนิด would not be closed all of the way.

เข้ากัน – This is similar to the above expression. If 2 things เข้ากัน it means they ‘go well together.’
So in the case of people it means they get along well or are good for each other.

Dune + Reading Skillz

So in a recent post I posted a brief excerpt from a book I’m reading at the moment.  I was hoping somebody had read the book or seen the movie and remembered one of the more famous lines, but perhaps not.

Getting the book was a bit of a hassle.  Not for me, but for my student, Boo, who is often roped into being my speaker for the Language Space vids.  You can hear about some of the adventure in this vid.  As it turns out, there were only 2 sets (sold as a trilogy) left in Thailand.  Now there is only 1.

Anyways, I often look through the wikis of stuff that I like or used to like so I thought I’d break down the really short wiki on Dune in Thai because there is some great SRS stuff inside if you ever end up digging into this kind of stuff.

Remember, it is only hard because you have no experience doing it.  You can study for 10 years and it will still be hard.  The only way it will get easier is if you actually start doing it.  I’m not just referring to language here.  You only suck at something because you haven’t put in enough time yet.   Don’t let the nonsense that comes out of other people’s mouths affect how you think about yourself and what you are (in)capable of.  Everything gets easier with practice.  Don’t wait for the right time or the right setup.  Just get started now.  Figure out how to make it better along the way.  Just do something and stop whining.   You certainly can’t get worse by doing it.

I expect it to take me at least a year to finish the Dune trilogy in Thai.  Thai is pretty low-priority for me these days, but I keep plugging away to keep the new words coming in.  I’ll sit down 2-4 times a week and set a min time limit.  Usually 15 minutes.  Then I just read.  There are always words I don’t know, but I know whats going on in the story.  It tends to be the more artsy descriptive language that I end up guessing with.  I allow myself to write down 1-2 words/page that I may want to look up later, but only if a word really jumps out at me.    After 15 min is up, if I feel bored, tired or whatever I stop then and move on to something else.  If I am into what is going on in the story and want to keep going, I give myself another 15 min.  Its rare that I get past 30 min in one sitting.  The Thai version is nearly 700 pages and I think I’m in the 70s at the moment.   The thing that keeps me going is that I want to read the story and my Thai reading ability is passable enough that I can do this.  But I also know that by the time I am halfway through the book, I will be used to the style of writing, have a better idea what a lot of those funny descriptive words mean making the whole process worth it.  It will get easier and more fun.  The first book will take the longest for sure.

http://th.wikipedia.org/wiki/ดูน_(นวนิยาย)

ดูน (อังกฤษDune) เป็นนิยายวิทยาศาสตร์โดยแฟรงค์ เฮอร์เบิร์ต ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1965 จำหน่ายได้มากกว่า 12 ล้านเล่มทั่วโลก [1] ได้รับรางวัลเนบิวลาประจำปี ค.ศ. 1965

ดูนมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกอนาคต กล่าวถึงการดำรงอยู่ของมนุษย์ วิวัฒนาการ สังคมวิทยา นิเวศน์วิทยา โดยอ้างอิงถึงเรื่องศาสนา การเมือง และอำนาจ ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสองวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก เทียบเท่ากับ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ของเจ. อาร์. อาร์. โทลคีน [2] (จากการสำรวจเมื่อปี 1975)

นิยายวิทยาศาสตร์ Sci-Fi

ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1965 – first printed in 1965

จำหน่ายได้มากกว่า 12 ล้านเล่ม sold more than 12 million copies

ทั่วโลก worldwide

ได้รับรางวัลเนบิวลาประจำปี ค.ศ. 1965 –  received the annual Nebula award in 1965

เนื้อหา –  content

เกี่ยวกับ – about; concerning

โลกอนาคต – a future  world

กล่าวถึง – telling of; talking about

การดำรงอยู่ของ – the exsistence of..

มนุษย์ – human

วิวัฒนาการ – evolution

สังคมวิทยา – sociology

นิเวศน์วิทยา – ecology

ศาสนา – religion

การเมือง – politics

อำนาจ – power

ได้รับการยกย่อง – received praise..

หนึ่งในสอง – 1 of 2

วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ – sci-fi

ที่ดีที่สุดในโลก – best in the world

เทียบเท่ากับ – compared with

This is not a Diary

Excerpt from เด็กไม่เอาถ่าน  

วันอังคาร

ก่อนอื่นฉันขอบอกให้ชัดๆ ไปเลยว่า

นี่เป็นบันทึกประจำวัน   

ไม่ใช่ไดอารี่ ถึงบนหน้าปกมันจะเขียนไว้ว่าอย่างนั้นก็เถอะ

เมื่อตอนที่แม่ออกไปซื้อมันมาน่ะ

ฉันก็ ย้ำนัก ย้ำหนา แล้วว่าอย่าเอาเล่มที่เขียนว่า “ไดอารี่” มา   

คิดดูสิ ถ้าเกิดมีเจ้าโง่ที่ไหนมาเห็นฉันถือสมุดเล่มนี้เดินไปเดินมา

แล้วเข้าใจผิดละก็

แล้วก็อีกอย่างนะ

ต้องบอกให้เคลียร์ๆ กันตรงนี้เลยว่า

นี่เป็นความคิดของแม่ ไม่ใช่ความคิดฉัน   

แล้วถ้าแม่คิดว่าฉันจะเขียน “ความรู้สึก”  ของฉัน

หรืออะไร ทำนองนั้นลงในนี้ละก็ แสดงว่าแม่เพี้ยนไปแล้ว 

เพราะฉะนั้น อย่ามาหวังซะให้ยากว่าฉันจะ เขียนว่า  

“ไดอารี่ที่รัก” อย่างนั้น “ไดอารี่ที่รัก”  อย่างนี้  

เหตุผลเดียวจริงๆ ที่ฉันยอมเขียนก็คือ

ฉันเกิดคิดได้ว่า อีกหน่อยพอฉันรวยและมีชื่อเสียงแล้วนะ

ฉันก็จะได้ไม่ต้องมาคอยตอบคำงี่เง่าทั้งวันไงละ

Reporter A – “เกรกอรี่! ช่วยเล่าเรื่องสมัยเด็กใ้ห้เราฟังหน่อย!”

Reporter B – “วุ้ย คุณนี่ ทั้งหล่อทั้งฉลาดมาตั้งแต่เกิดเลยเหรอค้า”

Greg – “เิอ้านี่บันทึกประจำวันของผมเอาไปอ่านซะ”

สมุดเล่มนี้จะช่วยได้มากเลย ****************************************************************************

วันอังคาร

ก่อนอื่นฉันขอบอกให้ชัดๆ ไปเลยว่า – first off, I want to make it very clear that  

 

นี่เป็นบันทึกประจำวัน – this is a journal 

 

ไม่ใช่ไดอารี่  – not a diary

 

ถึงบนหน้าปกมันจะเขียนไว้ว่า as for the cover saying  

 

อย่างนั้น that (diary)

 

 ก็เถิะ – whatever (I don’t care, it doesn’t matter)

 

เมื่อตอนที่ – When 

 

แม่ออกไปซื้อมันมาน่ะ – my mom went out to go buy it  

 

ฉันก็ ย้ำนัก ย้าหนา แล้วว่า – I told her a million times..

 

อย่าเอาเล่มที่เขียนว่า “ไดอารี่” มา – not to come back with a book that said diary (on the cover)

 

 

คิดดูสิ I mean, think about it..

 

ถ้าเกิด what if

 

มีเจ้าโง่ที่ไหนมาเห็นฉัน some idiot came along and

 

ถือสมุดเล่มนี้เดินไปเดินมา – saw me walking around carrying this book (that says diary on the cover)

 

แล้วเข้าใจผิดละก็ – and misunderstands?

 

แล้วก็อีกอย่างนะ – And another thing..

 

ต้องบอกให้เคลียร์ๆ กันตรงนี้เลยว่า – that needs to be said (made clear, pointed out)

 

นี่เป็นความคิดของแม่ – This was my mother’s idea.

 

 ไม่ใช่ความคิดฉัน – Not mine.

 

 

แล้วถ้าแม่คิดว่า – If my mom thinks that..

 

ฉันจะเขียน “ความรู้สึก”  ของฉัน – I’m going to write about my ‘feelings’..

 

หรืออะไร  ทำนองนั้น – or any other gushing nonsense

 

ลงในนี้ละก็ – in this book, well.. 

 

แสดงว่า – then it shows that

 

แม่เพี้ยนไปแล้ว – my mother has gone mad

 

เพราะฉะนั้น  s

อย่ามาหวังซะ  ให้ยากว่าฉันจะ – don’t get your hopes up/expect to see me 

 เขียนว่า  “ไดอารี่ที่รัก”  – writing ‘dear diary’ this

อย่างนั้น “ไดอารี่ที่รัก”  อย่างนี้ – or ‘dear diary’ that

 

 

เหตุผลเดียวจริงๆ – And the main reason… 

 

ที่ฉันยอมเขียนก็คือ – I’ve agreed to write this is .. 

 

ฉันเกิดคิดได้ว่า -I realized that 

 

อีกหน่อยพอฉันรวย – before long I will be rich

 

และมีชื่อเสียงแล้วนะ – and famous..

 

ฉันก็จะได้ไม่ต้อง – I won’t have to 

 

มาคอยตอบคำงี่เง่าวันไงละ – wait around answering stupid questions 

 

Reporter A – “เกรกอรี่! ช่วยเล่าเรืองสมัยเด็กใ้ห้เราฟังหน่อย!”

 – Gregory ! Please tell us all about your childhood!

 

Reporter B – “วุ้ย คุณนี่ ทั้งหล่อทั้งฉลาดมาตั้งแต่เกิดเลยเหรอค้า”

-Oooh, have you always been this handsome and clever?

 

Greg – “เิอ้านี่บันทึกประจำวันของผมเอาไปอ่านซะ”

-Here, just go read my journal.

 

สมุดเล่มนี้จะช่วยได้มากเลย – See, this book will be a big help.  

 

 

 

I’ve got Cooties

I picked it up while I was in Bangkok for a week.  I wasn’t searching particularly for this one, but I’m pleased with it.   Ok, so its a book. 

The book is called “ไดอารี่ ของ เด็ก ไม่เอาถ่าน.”  Its a translation from an English book.

Anyways, here is the excerpt that I saw while skimming through that led me to plunk down a whopping 245 baht for this book.

A few words to help you out:

 

 • พละ                P.E. Class
 • สนาม บาส      Basketball court
 • เป็นตามคาด    as expected
 • หล่น                to fall off 
 • มีราขึ้น / ขึ้นรา  to be moldy
 • ขยะแขยง       disgusting
 • อุตรี                strange
 • หมอนี่            this kid/guy
 • วิธี                 way; method
 • ป้องกัน          protect
 • ไขว้นิ้ว          cross fingers

เสนียด = cooties  *Really the word means something more like a curse or bad mojo or something, but thats how they translated and it works for me.

 

วันพุธ 

วันนี้เรามีวิชาพละ พอฉันออกมาข้างนอกได้ ก็รีบไปดูที่ สนามบาส ก่อนเลย อยากจะดูซิว่า แผ่นชีส ยังอยู่ที่นั่นรึเปล่า แล้วก็เป็นตามคาด มันยังอยู่

แผ่ชีส นี่อยู่ที่สนามมา ตั้งแต่เทอมก่อนโน่น มันคง หล่นมาจากแซนด์วิช ของใครสักคน หลังจากนั้นไม่กี่วันแผ่นชีสก็เริ่มมีราขึ้น ดูน่าขยะแขยง ก็เลยไม่มีใครเล่นบาสที่สนามนั่นเลย ถึงจะเป็นสนามเดียวที่ห่วงมีตาข่ายก็เหอะ 

แล้ววันนึงก็ดันมีคนอุตริเอานี้วไปจิ้มชีส เจ้าหมอนี่ชื่อ ดาร์เรน วอลช์ และนั่นเป็นจุดเริ่มของไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าเสนียดชิส มันก็เหมือนกับเสนียดทั่วไปนั่นแหละ ถ้าโดนเสนียดชีสแล้วก็ต้องมีเสนียดติดไปตลอดจนกว่าจะส่งต่อใ้ห้คนอื่น

วิธีเดียวที่จะป้องกันตัวไม่ให้ติดเสนียดคือต้องไขว้นี้วเอาไว้ แต่แหม ใครจะไปไขว้ินิ้วอยู่ได้ทั้งวี่ทั้งวันล่ะ มันก็ต้องมีลืมกันบ้าง ฉันก็เลยเอาเทปกาวพันนิ้วให้มันไขว้กันไวัตลอดเวลาซะเลย มันทำให้ฉันได้เกรด D ในวิชาคัดลายมือก็จริง แต่ก็คุ้มแหละน่ะ

มีเด็กคนนึงชื่อ เอ๊บ ฮอลล์ถูกเสนียดชีสในเมษายน ไม่มีใครเข้าใกล้หมอนั่นตลอดทั้งปี ฤดูร้อนปีนี้เอ๊บย้ายไปอยู่แคลิฟอร์เนียและเอาเสนียดชีสติดตัวไปด้วย

ฉันหวังว่าคงจะไม่มีใครเริ่มต้นเสนียดชีสนี่อีกนะ เพราะฉันไม่อยากเครียดแบบนั้นอีกแล้วในชีวิตนี้