ในป่าละเมาะ - Part 5 - Learn Thai from a White Guy

ในป่าละเมาะ – Part 5

This piece is rather long for a single post.  I will probably split it up into 2-3.

As usual, try to read it before scrolling down to my breakdown.

 

                          คำให้การของทาโจมารุ

ข้าฆ่ามันเอง แต่ไม่ได้ฆ่านาง นางอยู่ไหนน่ะรึ  ข้าจะไปรู้ได้ไง  อ้อ อย่าเพิ่ง   จะทรมานอย่างไรข้าก็คงบอกสิ่งที่ข้าไม่รู้ไม่ได้ดอกนะ  ไหนๆ เรื่องมันล่วงเลยมาถึงขั้นกุดหัวขนาดนี้แล้ว ข้าก็คงไม่มีอะไรให้ต้องปิดบังกันอีกหรอก 
    ข้าเจอผัวเมียคู่นั้นเข้าเมื่อวาน ตอนหลังเที่ยงไปนิดหน่อย พอดีมีลมพัดมาวูบหนึ่งทำให้ผ้าคลุมหน้านางเปิดออก ข้าเลยได้เห็นใบหน้าของนางก่อนที่ผ้าจะกลับไปคลุมไว้ตามเดิม นั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง นางงามเหมือนกับนางฟ้า ตอนนั้นเองที่ข้าตัดสินใจว่าต้องเอานางมาให้ได้ถึงต้องฆ่าผัวของนางก็ตามที
    ทำไมน่ะหรือ  สำหรับข้า การจะฆ่าใครสักคนไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่ใครๆ คิดกัน และเมื่อได้มาเมียมันมา ผัวมันก็ต้องตายอยู่ดี ข้าใช้ดาบข้างกายข้าเป็นอาวุธ มีข้าคนเดียวหรือที่ฆ่าคนรึไง  ตัวท่านเองล่ะ ถึงจะไม่ได้ใช้ดาบ แต่ท่านก็ฆ่าคนด้วยอำนาจ ด้วยเงินของท่าน บางครั้งท่านฆ่าคนโดยอ้างว่าทำเพื่อตัวพวกเขาเอง แน่นอนล่ะว่าคนพวกนั้นอาจไม่ได้เสียเลือดแม้แต่หยดเดียว สุขภาพก็ยังแข็งแรงดีอยู่ แต่มันจะต่างกันตรงไหนในเมื่อท่านก็ได้ฆ่าเขาไปแล้ว มันก็พูดยากนะว่าใครบาปกว่ากัน ท่านหรือข้า (ยิ้มเหยียด)
    แต่ก็คงจะดี ถ้าข้าเอาตัวผู้หญิงมาได้โดยไม่ต้องลงมือฆ่าผู้ชาย ข้าเลยตัดสินใจจะจับตัวนางโดยจะไม่ฆ่าผู้ชาย แต่จะทำอย่างนั้นบนถนนยามาชินะคงไม่ได้ ข้าจึงจัดการลวงทั้งคู่ไปที่ภูเขา

***********************************************************************************

  คำให้การของทาโจมารุ Tajomaru’s testimony

ข้าฆ่ามันเอง แต่ไม่ได้ฆ่านาง นางอยู่ไหนน่ะรึ  ข้าจะไปรู้ได้ไง  อ้อ อย่าเพิ่ง   จะทรมานอย่างไรข้าก็คงบอกสิ่งที่ข้าไม่รู้ไม่ได้ดอกนะ  ไหนๆ เรื่องมันล่วงเลยมาถึงขั้นกุดหัวขนาดนี้แล้ว ข้าก็คงไม่มีอะไรให้ต้องปิดบังกันอีกหรอก 

ข้าฆ่ามันเอง  Yea, I killed him.

แต่ไม่ได้ฆ่านาง but I didn’t kill the girl

นางอยู่ไหนน่ะรึ   Where is she? (he is repeating the question of the one interviewing him)

ข้าจะไปรู้ได้ไง  how am I supposed to know?  (good SRS – จะรู้ได้ยังไง)

อ้อ อย่าเพิ่ง  oh..don’t even think about it….  

จะทรมานอย่างไรข้าก็ no matter how much you torture me…

คงบอกสิ่งที่ข้าไม่รู้ไม่ได้ดอกนะ I still can’t answer questions that I don’t know the answer to…

ไหนๆ เรื่องมันล่วงเลยมาถึงขั้นกุดหัวขนาดนี้แล้ว anyways, as crazy as things are now…

ข้าก็คงไม่มีอะไรให้ต้องปิดบังกันอีกหรอก I’m not likely to hold anything back at this point…

 

ข้าเจอผัวเมียคู่นั้นเข้าเมื่อวาน ตอนหลังเที่ยงไปนิดหน่อย พอดีมีลมพัดมาวูบหนึ่งทำให้ผ้าคลุมหน้านางเปิดออก ข้าเลยได้เห็นใบหน้าของนางก่อนที่ผ้าจะกลับไปคลุมไว้ตามเดิม นั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง นางงามเหมือนกับนางฟ้า ตอนนั้นเองที่ข้าตัดสินใจว่าต้องเอานางมาให้ได้ถึงต้องฆ่าผัวของนางก็ตามที

ข้าเจอผัวเมียคู่นั้นเข้าเมื่อวาน I encountered the couple early yesterday morning

ตอนหลังเที่ยงไปนิดหน่อย a bit after noon

พอดีมีลมพัดมาวูบหนึ่งทำให้ผ้าคลุมหน้านางเปิดออก as soon as a gust of wind came and briefly blew aside the woman’s veil 

ข้าเลยได้เห็นใบหน้าของนาง revealing her face

ก่อนที่ผ้าจะกลับไปคลุมไว้ตามเดิม before returning to its previous position

นั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง that may have been the reason

นางงามเหมือนกับนางฟ้า she was beautiful like an angel 

ตอนนั้นเองที่ข้าตัดสินใจว่า that was when I decided ..

ต้องเอานางมาให้ได้ that I must have her..

ถึงต้องฆ่าผัวของนางก็ตามที  even if that meant killing her husband in the process

ทำไมน่ะหรือ  สำหรับข้า การจะฆ่าใครสักคนไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่ใครๆ คิดกัน และเมื่อได้มาเมียมันมา ผัวมันก็ต้องตายอยู่ดี ข้าใช้ดาบข้างกายข้าเป็นอาวุธ มีข้าคนเดียวหรือที่ฆ่าคนรึไง  ตัวท่านเองล่ะ ถึงจะไม่ได้ใช้ดาบ แต่ท่านก็ฆ่าคนด้วยอำนาจ ด้วยเงินของท่าน บางครั้งท่านฆ่าคนโดยอ้างว่าทำเพื่อตัวพวกเขาเอง แน่นอนล่ะว่าคนพวกนั้นอาจไม่ได้เสียเลือดแม้แต่หยดเดียว สุขภาพก็ยังแข็งแรงดีอยู่ แต่มันจะต่างกันตรงไหนในเมื่อท่านก็ได้ฆ่าเขาไปแล้ว มันก็พูดยากนะว่าใครบาปกว่ากัน ท่านหรือข้า (ยิ้มเหยียด)

ทำไมน่ะหรือ what’s this now?  

สำหรับข้า  for me..

การจะฆ่าใครสักคน killing someone..

ไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่ใครๆ คิดกัน isn’t that big of a deal..(like everyone thinks)

และเมื่อได้มาเมียมันมา and when this girl came along

ผัวมันก็ต้องตายอยู่ดี her husband, well he just had to die

ข้าใช้ดาบข้างกายข้าเป็นอาวุธ I kill with the sword at my side

มีข้าคนเดียวหรือที่ฆ่าคนรึไง  its me doing the killing

ตัวท่านเองล่ะ but you sir…

ถึงจะไม่ได้ใช้ดาบ you don’t use a sword..

แต่ท่านก็ฆ่าคนด้วยอำนาจ but you still kill with your authority/power

ด้วยเงินของท่าน with your money

บางครั้งท่านฆ่าคนโดยอ้างว่าทำเพื่อตัวพวกเขาเอง sometimes, you even kill them with your words 

แน่นอนล่ะว่า of course…

คนพวกนั้นอาจไม่ได้เสียเลือดแม้แต่หยดเดียว you may not spill a drop of their blood…

สุขภาพก็ยังแข็งแรงดีอยู่ and they still live (are healthy)

แต่มันจะต่างกันตรงไหน but how is it different..

ในเมื่อท่านก็ได้ฆ่าเขาไปแล้ว when you have killed them 

มันก็พูดยากนะว่าใครบาปกว่ากัน its difficult to decide who the sinner is..

ท่านหรือข้า (ยิ้มเหยียด) you..or I (ironic smile)

 

 แต่ก็คงจะดี ถ้าข้าเอาตัวผู้หญิงมาได้โดยไม่ต้องลงมือฆ่าผู้ชาย ข้าเลยตัดสินใจจะจับตัวนางโดยจะไม่ฆ่าผู้ชาย แต่จะทำอย่างนั้นบนถนนยามาชินะคงไม่ได้ ข้าจึงจัดการลวงทั้งคู่ไปที่ภูเขา

แต่ก็คงจะดี well it would have been fine

ถ้าข้าเอาตัวผู้หญิงมาได้ if I was able to get the girl

โดยไม่ต้องลงมือฆ่าผู้ชาย without killing her man

 ข้าเลยตัดสินใจจะจับตัวนางโดยจะไม่ฆ่าผู้ชาย I decided to take her without killing the guy

แต่จะทำอย่างนั้น but how was I supposed to do that

บนถนนยามาชินะ on the road to Yamashina?

คงไม่ได้  it just wouldn’t work (SRS-worthy)

ข้าจึงจัดการลวงทั้งคู่ไปที่ภูเขา so I lured the pair into the mountains…

 

Comments

  1. oldmankit says

    Hey,

    This is a great resource, thanks. This text is just above my ability to understand, though I know most of the words. So I gave each section a go myself, didn’t quite get it, and then checked your translations, which made sense of a lot.

    Great stuff, please keep it coming.
    Kit

Speak Your Mind

*