thai sentences Archives - Learn Thai from a White Guy

ในป่าละเมาะ – Part 5

This piece is rather long for a single post.  I will probably split it up into 2-3.

As usual, try to read it before scrolling down to my breakdown.

 

                          คำให้การของทาโจมารุ

ข้าฆ่ามันเอง แต่ไม่ได้ฆ่านาง นางอยู่ไหนน่ะรึ  ข้าจะไปรู้ได้ไง  อ้อ อย่าเพิ่ง   จะทรมานอย่างไรข้าก็คงบอกสิ่งที่ข้าไม่รู้ไม่ได้ดอกนะ  ไหนๆ เรื่องมันล่วงเลยมาถึงขั้นกุดหัวขนาดนี้แล้ว ข้าก็คงไม่มีอะไรให้ต้องปิดบังกันอีกหรอก 
    ข้าเจอผัวเมียคู่นั้นเข้าเมื่อวาน ตอนหลังเที่ยงไปนิดหน่อย พอดีมีลมพัดมาวูบหนึ่งทำให้ผ้าคลุมหน้านางเปิดออก ข้าเลยได้เห็นใบหน้าของนางก่อนที่ผ้าจะกลับไปคลุมไว้ตามเดิม นั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง นางงามเหมือนกับนางฟ้า ตอนนั้นเองที่ข้าตัดสินใจว่าต้องเอานางมาให้ได้ถึงต้องฆ่าผัวของนางก็ตามที
    ทำไมน่ะหรือ  สำหรับข้า การจะฆ่าใครสักคนไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่ใครๆ คิดกัน และเมื่อได้มาเมียมันมา ผัวมันก็ต้องตายอยู่ดี ข้าใช้ดาบข้างกายข้าเป็นอาวุธ มีข้าคนเดียวหรือที่ฆ่าคนรึไง  ตัวท่านเองล่ะ ถึงจะไม่ได้ใช้ดาบ แต่ท่านก็ฆ่าคนด้วยอำนาจ ด้วยเงินของท่าน บางครั้งท่านฆ่าคนโดยอ้างว่าทำเพื่อตัวพวกเขาเอง แน่นอนล่ะว่าคนพวกนั้นอาจไม่ได้เสียเลือดแม้แต่หยดเดียว สุขภาพก็ยังแข็งแรงดีอยู่ แต่มันจะต่างกันตรงไหนในเมื่อท่านก็ได้ฆ่าเขาไปแล้ว มันก็พูดยากนะว่าใครบาปกว่ากัน ท่านหรือข้า (ยิ้มเหยียด)
    แต่ก็คงจะดี ถ้าข้าเอาตัวผู้หญิงมาได้โดยไม่ต้องลงมือฆ่าผู้ชาย ข้าเลยตัดสินใจจะจับตัวนางโดยจะไม่ฆ่าผู้ชาย แต่จะทำอย่างนั้นบนถนนยามาชินะคงไม่ได้ ข้าจึงจัดการลวงทั้งคู่ไปที่ภูเขา

***********************************************************************************

  คำให้การของทาโจมารุ Tajomaru’s testimony

ข้าฆ่ามันเอง แต่ไม่ได้ฆ่านาง นางอยู่ไหนน่ะรึ  ข้าจะไปรู้ได้ไง  อ้อ อย่าเพิ่ง   จะทรมานอย่างไรข้าก็คงบอกสิ่งที่ข้าไม่รู้ไม่ได้ดอกนะ  ไหนๆ เรื่องมันล่วงเลยมาถึงขั้นกุดหัวขนาดนี้แล้ว ข้าก็คงไม่มีอะไรให้ต้องปิดบังกันอีกหรอก 

ข้าฆ่ามันเอง  Yea, I killed him.

แต่ไม่ได้ฆ่านาง but I didn’t kill the girl

นางอยู่ไหนน่ะรึ   Where is she? (he is repeating the question of the one interviewing him)

ข้าจะไปรู้ได้ไง  how am I supposed to know?  (good SRS – จะรู้ได้ยังไง)

อ้อ อย่าเพิ่ง  oh..don’t even think about it….  

จะทรมานอย่างไรข้าก็ no matter how much you torture me…

คงบอกสิ่งที่ข้าไม่รู้ไม่ได้ดอกนะ I still can’t answer questions that I don’t know the answer to…

ไหนๆ เรื่องมันล่วงเลยมาถึงขั้นกุดหัวขนาดนี้แล้ว anyways, as crazy as things are now…

ข้าก็คงไม่มีอะไรให้ต้องปิดบังกันอีกหรอก I’m not likely to hold anything back at this point…

 

ข้าเจอผัวเมียคู่นั้นเข้าเมื่อวาน ตอนหลังเที่ยงไปนิดหน่อย พอดีมีลมพัดมาวูบหนึ่งทำให้ผ้าคลุมหน้านางเปิดออก ข้าเลยได้เห็นใบหน้าของนางก่อนที่ผ้าจะกลับไปคลุมไว้ตามเดิม นั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง นางงามเหมือนกับนางฟ้า ตอนนั้นเองที่ข้าตัดสินใจว่าต้องเอานางมาให้ได้ถึงต้องฆ่าผัวของนางก็ตามที

ข้าเจอผัวเมียคู่นั้นเข้าเมื่อวาน I encountered the couple early yesterday morning

ตอนหลังเที่ยงไปนิดหน่อย a bit after noon

พอดีมีลมพัดมาวูบหนึ่งทำให้ผ้าคลุมหน้านางเปิดออก as soon as a gust of wind came and briefly blew aside the woman’s veil 

ข้าเลยได้เห็นใบหน้าของนาง revealing her face

ก่อนที่ผ้าจะกลับไปคลุมไว้ตามเดิม before returning to its previous position

นั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง that may have been the reason

นางงามเหมือนกับนางฟ้า she was beautiful like an angel 

ตอนนั้นเองที่ข้าตัดสินใจว่า that was when I decided ..

ต้องเอานางมาให้ได้ that I must have her..

ถึงต้องฆ่าผัวของนางก็ตามที  even if that meant killing her husband in the process

ทำไมน่ะหรือ  สำหรับข้า การจะฆ่าใครสักคนไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่ใครๆ คิดกัน และเมื่อได้มาเมียมันมา ผัวมันก็ต้องตายอยู่ดี ข้าใช้ดาบข้างกายข้าเป็นอาวุธ มีข้าคนเดียวหรือที่ฆ่าคนรึไง  ตัวท่านเองล่ะ ถึงจะไม่ได้ใช้ดาบ แต่ท่านก็ฆ่าคนด้วยอำนาจ ด้วยเงินของท่าน บางครั้งท่านฆ่าคนโดยอ้างว่าทำเพื่อตัวพวกเขาเอง แน่นอนล่ะว่าคนพวกนั้นอาจไม่ได้เสียเลือดแม้แต่หยดเดียว สุขภาพก็ยังแข็งแรงดีอยู่ แต่มันจะต่างกันตรงไหนในเมื่อท่านก็ได้ฆ่าเขาไปแล้ว มันก็พูดยากนะว่าใครบาปกว่ากัน ท่านหรือข้า (ยิ้มเหยียด)

ทำไมน่ะหรือ what’s this now?  

สำหรับข้า  for me..

การจะฆ่าใครสักคน killing someone..

ไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่ใครๆ คิดกัน isn’t that big of a deal..(like everyone thinks)

และเมื่อได้มาเมียมันมา and when this girl came along

ผัวมันก็ต้องตายอยู่ดี her husband, well he just had to die

ข้าใช้ดาบข้างกายข้าเป็นอาวุธ I kill with the sword at my side

มีข้าคนเดียวหรือที่ฆ่าคนรึไง  its me doing the killing

ตัวท่านเองล่ะ but you sir…

ถึงจะไม่ได้ใช้ดาบ you don’t use a sword..

แต่ท่านก็ฆ่าคนด้วยอำนาจ but you still kill with your authority/power

ด้วยเงินของท่าน with your money

บางครั้งท่านฆ่าคนโดยอ้างว่าทำเพื่อตัวพวกเขาเอง sometimes, you even kill them with your words 

แน่นอนล่ะว่า of course…

คนพวกนั้นอาจไม่ได้เสียเลือดแม้แต่หยดเดียว you may not spill a drop of their blood…

สุขภาพก็ยังแข็งแรงดีอยู่ and they still live (are healthy)

แต่มันจะต่างกันตรงไหน but how is it different..

ในเมื่อท่านก็ได้ฆ่าเขาไปแล้ว when you have killed them 

มันก็พูดยากนะว่าใครบาปกว่ากัน its difficult to decide who the sinner is..

ท่านหรือข้า (ยิ้มเหยียด) you..or I (ironic smile)

 

 แต่ก็คงจะดี ถ้าข้าเอาตัวผู้หญิงมาได้โดยไม่ต้องลงมือฆ่าผู้ชาย ข้าเลยตัดสินใจจะจับตัวนางโดยจะไม่ฆ่าผู้ชาย แต่จะทำอย่างนั้นบนถนนยามาชินะคงไม่ได้ ข้าจึงจัดการลวงทั้งคู่ไปที่ภูเขา

แต่ก็คงจะดี well it would have been fine

ถ้าข้าเอาตัวผู้หญิงมาได้ if I was able to get the girl

โดยไม่ต้องลงมือฆ่าผู้ชาย without killing her man

 ข้าเลยตัดสินใจจะจับตัวนางโดยจะไม่ฆ่าผู้ชาย I decided to take her without killing the guy

แต่จะทำอย่างนั้น but how was I supposed to do that

บนถนนยามาชินะ on the road to Yamashina?

คงไม่ได้  it just wouldn’t work (SRS-worthy)

ข้าจึงจัดการลวงทั้งคู่ไปที่ภูเขา so I lured the pair into the mountains…

 

Slot Machine – ผ่าน

If you aren’t much of a reader to begin with, reading in a different language isn’t likely to change things.  How about music lyrics?

You should look up this song on youtube.

I’ll explain the chorus and give vocab for everything else, but I’d rather not translate it all.

 

ไม่ว่าเจอสิ่งใด เนิ่นนานไปก็แปรเปลี่ยน สักวัน

เคยวิ่งตามความฝัน แต่บางครั้งก็ต้องหยุด แค่นั้น

เมื่อก่อนเคยรัก เคยผูกพัน

แต่มาวันนี้เหมือนเป็นเพียง คนเคยได้รู้จักกัน

วันนี้มีสุขใจ แต่ต่อไปสักวันคง วุ่นวาย

หากความทุกข์ทนจางหาย อาจจะมองเห็นความสุข อีกครั้ง

จึงทำให้ฉัน ได้เข้าใจ

ทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าไร ฉันจะก้าวเดินต่อไป

อย่าลืมเรื่องราวที่ผ่านที่เคยได้เจ็บช้ำ

ยังมีเรื่องราวที่ดีที่เคยได้จดจำ

เก็บคืนและวันที่ผ่านที่เคยได้ปวดร้าว

ยังมีเรื่องราวที่ดีที่รอให้จดจำ

วันที่ทำผิดไป อาจเจอใครที่เข้าใจ สักคน

ในความมืดมนสับสน อาจเจอคนที่จริงใจ ไม่ยากนัก

จึงทำให้ฉัน ได้มั่นใจ

ทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าไร ฉันจะก้าวเดินต่อไป

อย่าลืมเรื่องราวที่ผ่านที่เคยได้เจ็บช้ำ

ยังมีเรื่องราวที่ดีที่เคยได้จดจำ

เก็บคืนและวันที่ผ่านที่เคยได้ปวดร้าว

ยังมีเรื่องราวที่ดีที่รอให้จดจำ

ในความมืดมิดยังมีดวงดาว

และแดดยามเช้าพาให้เราก้าวไป

อย่าลืมเรื่องราวที่ผ่านที่เคยได้เจ็บช้ำ

ยังมีเรื่องราวที่ดีที่เคยได้จดจำ

เก็บคืนและวันที่ผ่านที่เคยได้ปวดร้าว

ยังมีเรื่องราวที่ดีที่รอให้จดจำ
***********************************************************************************************

อย่าลืม  don’t forget (about)

เรื่องราว  story; tale

ที่ผ่าน  that has passed

ที่เคยได้เจ็บช้ำ that hurt us in the past

ยังมีเรืองราวที่ดี  there are still good things

ที่เคยได้จดจำ  things (worth) {to} remember(ing)

เก็บคืนและวัน hold onto the nights and the days…

ที่ผ่าน that passed…

ที่เคยได้ปวดร้าว  that hurt so much

ยังมีเรืองราว we still have  ( the parts of our story; our history)

ที่ดี  that are good

ที่รอใ้ห้จดจำ that we can (look forward) to remembering  **This line may confuse some of you, but the  รอใ้ห้จดจำ implies an eagerness to have memories of things yet to come.

So if I were to English-ify the meaning of chorus so you could sing it in English, it might go something like this:

Don’t fooor-get   ’bout us

’bout all we’ve been through

there was some good we should ….  should still remember

allll thooose nights and days we had together

there’s still some more good things we can remember (yet to come)

*************************************************************

Vocab –

ไม่ว่า no matter 

เจอ meet, encounter

สิ่งใด     anything

เนิ่นนาน(ไป)  (after) a long time

ก็    then…

แปรเปลี่ยน change

สักวัน     someday

วิ่งตามความฝัน to go after your dreams 

แต่ but

บางครั้ง sometimes

ก็  well…

ต้องหยุด  you gotta stop

แค่นั้น that’s all

เมื่อก่อน  before

เคยรัก  there was love/we had love

เคยผูกพัน we had something together (lit. we were tied)

แต่มาวันนี้  but now…(but come today)

เหมือนเป็นเพียง  its like there is only…

คนเคยได้รู้จักกัน  (2) people who just used to know each other

วันนี้มีสุขใจ  everythings ok today (for now)

แต่ต่อไป  สักวัน  but someday (in the future)

คง   will probably

วุ่นวาย   be a mess

Chorus

หาก  if

ความทุกข์ทน suffering

จางหาย fades away 

อาจจะ maybe

มองเห็น see

ความสุข happiness

อีกครั้ง once more

จึง   then

ทำให้ฉัน it will enable me

ได้เข้าใจ to understand

ทุกสิ่ง everything

เปลี่ยนผัน changes

สักเท่าไร  to some extent ( at least a little)

ฉันจะ  I will

ก้าวเดิน move on (lit. step+walk)

ต่อไป forward/onward 

CHORUS

วันที่ทำผิดไป อาจเจอใครที่เข้าใจ สักคน

ในความมืดมนสับสน อาจเจอคนที่จริงใจ ไม่ยากนัก

จึงทำให้ฉัน ได้มั่นใจ

ทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าไร ฉันจะก้าวเดินต่อไป

Another LTfaWG Video

I’m off-camera this time interviewing someone else.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jqhCSLla19c]

As requested, here are some potentially SRS-worthy vocabulary from the clip:

 • อากาศไม่สะอาด       the air isn’t clean
 • เพิ่งกลับมาเมื่อวาน   I just got back yesterday
 • พูดดัง                         speak up/speak louder
 • ไกล้ (จะ) สอบ แล้ว   almost time for exams
 • Mau ke mana?        where are ya going?
 • Mau belanja.          Going to the market.
 • Bagaimana.             Its good/I’m good.
 • Apa kabar?              Whats new?
 • ที่อินโดมีศาสนาอะไรบ้าง    What religions to they have in Indonesia?
 • ค้นหา คือ search       ค้นหา means (to) search
 • ไ ปนานมี้ย                       did you go for long?
 • พูดไ ด้รึยัง                 So then can you speak (something yet)? **refers to Bahasa Indonesia

藪の中 Part 3 (ในป่าละเมาะ)

Here is the 3rd part of In a Grove by ริวโนะซุเกะ อะคุตะกะวะ.

คำให้การของตำรวจนายหนึ่งโดยการสอบสวนของหัวหน้าคณะผู้รับผิดชอบคดี

อ้ายคนที่กระผมจับได้หรือขอรับ มันเป็นโจรชื่อกระฉ่อน นามว่า ทาโจมารุ ตอนกระผมจับมันได้ มันเพิ่งตกจากหลังม้า นอนร้องครวญครางอยู่บนสะพานที่อะวาตากุชิ ตอนกี่โมงหรือขอรับ ตอนหัวค่ำของเมื่อวานนี้ขอรับ ผมใคร่จะบอกว่า วันก่อนผมพยายามตามจับมันแต่น่าเสียดายที่มันรอดไปได้ มันใส่ชุดกิโมโนไหมสีน้ำเงินเข้ม มีดาบเกลี้ยงเล่มใหญ่ และอย่างที่ท่านเห็นน่ะขอรับ มันไปได้ธนูกับลูกศรมาจากไหนสักแห่ง ท่านว่าธนูกับลูกศรเหมือนกับของผู้ตายหรือขอรับ ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเจ้าทาโจมารุต้องเป็นฆาตกรแน่ๆ ขอรับ ธนูสายหนัง กระบอกธนูสีดำเคลือบมัน ลูกศรปลายขนเหยี่ยวสิบเจ็ดดอก ของทั้งหมดนี่ต้องเป็นของผู้ชายคนนั้นแน่ขอรับ ใช่ขอรับเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆ ขอรับ ม้าตัวนั้นสีน้ำตาลอมแดงอ่อน แผงคองามทีเดียว กระผมเห็นมันกำลังเล็มหญ้า เชือกบังเหียนห้อยแกว่งไปแกว่งมาอยู่ริมถนนเลยสะพานหินถัดขึ้นไปหน่อย ที่เจ้านั่นโดนเหวี่ยงตกจากหลังม้าลงมา ส่วนหนึ่งต้องเป็นฟ้าลิขิตแน่ขอรับ
ในบรรดาโจรทั้งหมดที่เที่ยวสร้างความเดือดร้อนในเกียวโต เจ้าทาโจมารุนี่แหละขอรับที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงที่สุด ฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว มีหญิงแต่งงานแล้วคนหนึ่งมาที่ภูเขาหลังวัดโทริเบะ สันนิษฐานว่าคงแวะมาเที่ยว ถูกฆาตกรรมพร้อมกับเด็กหญิงอีกคน สงสัยกันว่าเจ้านี่เป็นคนทำ ถ้าเจ้าฆาตกรนี่ฆ่าผู้ชายคนนั้น ก็บอกไม่ได้ขอรับว่ามันได้ทำอะไรลงไปกับภรรยาของเขาบ้าง กระผมขอให้ท่านใต้เท้าช่วยสืบสวนเรื่องนี้ด้วยนะขอรับ

 • ************************************************************

คำให้การของตำรวจนายหนึ่งโดยการสอบสวนของหัวหน้าคณะผู้รับผิดชอบคดี

 • *If you’ve read the previous 2 parts, I shouldn’t need to explain all this again. I will break it into meaning-based pieces. Good for SRSing….

คำให้การ
ของตำรวจนายหนึ่ง
โดยการสอบสวน
ของหัวหน้าคณะผู้รับผิดชอบคดี

 • *********************************************

อ้ายคนที่กระผมจับได้หรือขอรับ มันเป็นโจรชื่อกระฉ่อน นามว่า ทาโจมารุ ตอนกระผมจับมันได้ มันเพิ่งตกจากหลังม้า นอนร้องครวญครางอยู่บนสะพานที่อะวาตากุชิ ตอนกี่โมงหรือขอรับ ตอนหัวค่ำของเมื่อวานนี้ขอรับ ผมใคร่จะบอกว่า วันก่อนผมพยายามตามจับมันแต่น่าเสียดายที่มันรอดไปได้ มันใส่ชุดกิโมโนไหมสีน้ำเงินเข้ม มีดาบเกลี้ยงเล่มใหญ่ และอย่างที่ท่านเห็นน่ะขอรับ มันไปได้ธนูกับลูกศรมาจากไหนสักแห่ง ท่านว่าธนูกับลูกศรเหมือนกับของผู้ตายหรือขอรับ ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเจ้าทาโจมารุต้องเป็นฆาตกรแน่ๆ ขอรับ ธนูสายหนัง กระบอกธนูสีดำเคลือบมัน ลูกศรปลายขนเหยี่ยวสิบเจ็ดดอก ของทั้งหมดนี่ต้องเป็นของผู้ชายคนนั้นแน่ขอรับ ใช่ขอรับเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆ ขอรับ ม้าตัวนั้นสีน้ำตาลอมแดงอ่อน แผงคองามทีเดียว กระผมเห็นมันกำลังเล็มหญ้า เชือกบังเหียนห้อยแกว่งไปแกว่งมาอยู่ริมถนนเลยสะพานหินถัดขึ้นไปหน่อย ที่เจ้านั่นโดนเหวี่ยงตกจากหลังม้าลงมา ส่วนหนึ่งต้องเป็นฟ้าลิขิตแน่ขอรับ

อ้ายคนที่กระผมจับได้หรือขอรับ
The guy I arrested ‘eh? (as if in response to a question about that ‘guy’) **กระผม = extra polite for ผม , ขอรับ = ครับ

มันเป็นโจรชื่อกระฉ่อน นามว่า ทาโจมารุ
โจร – thief (**good mnemonic ‘someone who gets robbed by a โจร ends up จน’)
ชื่อกระฉ่อน infamous; notorious
นามว่า named…

ตอนกระผมจับมันได้ When I caught him…

มันเพิ่งตกจากหลังม้า he had just fallen off the back of his horse

นอนร้อง

  ครวญคราง

he was lying there moaning
อยู่บนสะพาน on the bridge
ที่อะวาตากุชิ at Awadaguchi (place name)

ตอนกี่โมงหรือขอรับ What time was it now…? (thinking aloud or repeating question being asked by investigator)

ตอนหัวค่ำของเมื่อวานนี้ขอรับ it was early in the evening yesterday…

ผมใคร่จะบอกว่า I’d like to say that…(redundant in English , nothing like this in Japanese version either..)

วันก่อนผมพยายามตามจับมันแต่น่าเสียดายที่มันรอดไปได้
-วันก่อน the other day
-ผมพยายามตามจับมัน I was trying to catch him
-แต่น่าเสียดาย but unfortunately he was able to elude me…

มันใส่ชุดกิโมโนไหมสีน้ำเงินเข้ม
-มันใส่ชุดกิโมโนไหม he was wearing a blue silk kimono
(สีน้ำเงินเข้ม = dark blue **เข้ม meaning dark in this case)

มีดาบเกลี้ยงเล่มใหญ่
-he had a large embossed sword (aside from being the classifier for books เล่ม is also used with blades)

และอย่างที่ท่านเห็นน่ะขอรับ
and as you could see….

มันไปได้ธนูกับลูกศรมาจากไหนสักแห่ง
-he also had a bow and arrows from somewhere with him

ท่านว่าธนูกับลูกศรเหมือนกับของผู้ตายหรือขอรับ
-ท่านว่า are you saying?/do you think
-ธนูกับลูกศร that the bow and arrows
-เหมือนกับของผู้ตาย were the same ones that belonged to the dead man….

ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเจ้าทาโจมารุต้องเป็นฆาตกรแน่ๆ ขอรับ
-ถ้าอย่างนั้น if that is the case (SRS this if you don’t know it!)
-ก็ well then
-แสดงว่า it means that…
-เจ้าทาโจมารุ Tajomaru
-ต้องเป็นฆาตกรแน่ๆ must be the killer without a doubt

ธนูสายหนัง the leather bow
กระบอกธนูสีดำเคลือบมัน the black lacquered/enameled quiver

ลูกศรปลายขนเหยี่ยวสิบเจ็ดดอก with 17 hawk-feather arrows

ของทั้งหมดนี่ต้องเป็นของผู้ชายคนนั้นแน่ขอรับ
-ของทั้งหมดนี่ all these things…(mentioned above)
-ต้องเป็นของผู้ชายคนนั้นแน่ must belong to that man (the dead guy)

ใช่ขอรับเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆ ขอรับ
-Yes, its just as you say…(what you say is true/right)

ม้าตัวนั้นสีน้ำตาลอมแดงอ่อน
-that horse brownish horse (brown with red ‘in its mouth)

แผงคองามทีเดียว with a well-trimmed mane(แผงคอ)

 • *ทีเดียว here means that whatever its describing is impressive

กระผมเห็นมันกำลังเล็มหญ้า I saw it grazing

 • *เล็มหญ้า – good example of me not having to look up a word I’ve never seen before. What else could the horse be doing to the grass but grazing?

เชือกบังเหียนห้อยแกว่งไปแกว่งมาอยู่ริมถนนเลยสะพานหินถัดขึ้นไปหน่อย
-เชือก rope
-บังเหียน bridle
-ห้อย – hanging
-แกว่งไปแกว่งมา swishing;swaying back and forth
-ริมถนน edge of the road (rim = ริม)
-เลยสะพานหินถัดขึ้นไปหน่อย a bit beyond the stone bridge

ที่เจ้านั่นโดนเหวี่ยงตกจากหลังม้าลงมา
-ที่เจ้านั่น as for that…
-โดนเหวี่ยงตก he was thrown from the horse..
-จากหลังม้าลงมา from the horse
ส่วนหนึ่งต้องเป็นฟ้าลิขิตแน่ขอรับ
-it must have been fate

 • *The previous 2 pieces might translate to something like the following:

Fate likely had a hand in throwing him from his horse.

ในบรรดาโจรทั้งหมดที่เที่ยวสร้างความเดือดร้อนในเกียวโต
-ในบรรดาโจรทั้งหมด even among all the thieves
-ที่เที่ยวสร้างความเดือดร้อนในเกียวโต the plague Kyoto
(สร้างความเดือดร้อน to build trouble,problems,torment,etc)

เจ้าทาโจมารุนี่แหละขอรับที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงที่สุด
-เจ้าทาโจมารุนี่แหละ this Tajomaru
-ที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงที่สุด who is the most dangerous for woman (Japanese version implies danger to women as in womanizer)

ฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว Last autumn

มีหญิงแต่งงานแล้วคนหนึ่งมาที่ภูเขาหลังวัดโทริเบะ
-มีหญิงแต่งงานแล้วคนหนึ่ง a married woman
-มาที่ภูเขา came to the mountain
-หลังวัดโทริเบะ behind Toribe temple

สันนิษฐานว่าคงแวะมาเที่ยว
-สันนิษฐานว่ I presume they were
-คงแวะมาเที่ยว probably visiting (the temple)

ถูกฆาตกรรมพร้อมกับเด็กหญิงอีกคน
-ถูกฆาตกรรม was killed
-พร้อมกับ along with..
-เด็กหญิงอีกคน a young girl

สงสัยกันว่าเจ้านี่เป็นคนทำ
-I wonder if he (the โจร) was the one who did it

ถ้าเจ้าฆาตกรนี่ฆ่าผู้ชายคนนั้น
-ฆาตกร killer (notice any connection to ฆ่า and ฆาตกรรม ??)
-If he was the killer of that man…

ก็บอกไม่ได้ขอรับว่ามันได้ทำอะไรลงไปกับภรรยาของเขาบ้าง
-ก็บอกไม่ได้ขอรับว่ well, I can’t really say
-มันได้ was able/did
-ทำอะไรลงไป to do anything (talking around rape here)
-กับภรรยาของเขาบ้าง with his wife
Translation:
I can’t say for sure whats become of/befallen the wife.

กระผมขอให้ท่านใต้เท้าช่วยสืบสวนเรื่องนี้ด้วยนะขอรับ
-กระผมขอให้ท่านใต้เท้า I hope that you …(super polite)
-ช่วยสืบสวนเรื่องนี้ด้วย are able to solve this case…

The Heron and the Fox

เรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอก

หมาจิ้งจอกตัวหนึ่ง มีก้างปลาติดคอ จะทำอย่างไรก็เอาไม่ออก มีความเจ็บปวดเป็นอันมาก จึงได้ไปว่าจ้าง ให้นกกระสาเอาออกให้ นกกระสาก็ใช้ปาก ล้วงเข้าไปในคอ คาบก้างปลาออกมาได้ เมื่อก้างปลาออกมาแล้ว นกกระสาก็ทวงค่าจ้าง ที่หมาจิ้งจอกสัญญาจะให้ แต่หมาจิ้งจอกกลับตอบว่า ‘ที่เราไว้ชีวิตท่านก็ยังไม่เป็นค่าจ้างพออีกหรือ? เพราะว่าถ้าเราจะงับคอท่าน ท่านก็คงจะตายเปล่า’ แล้วหมาจิ้งจอกก็วิ่งไป

 

 

หมา​จิ้งจอก fox 

ก้าง​ปลา​​  fishbone

ติด​คอ  stuck-throat

เป็น​อัน​มาก extremely, to a great extent

จ้าง to hire

นก​กระสา​​ heron

ล้วง​​ to reach in/ pick/grab 

​คาบ​​ catch; hold

ทวง to ask for payment; to demand 

ไว้​ชีวิต​ท่าน left your life be (spared)

งับ​ to bite, to chomp

ตาย​เปล่า die for nothing (how many instances of เปล่า do you know?)